Grönstrukturplan

Kommunen har fått ett s.k. LONA-bidrag för att ta fram en grönstrukturplan för Heby kommuns orter.

All kommunägd mark i orterna ska inventeras för att dokumentera vad grönytorna består av, och informationen ska sen samlas i en karta där varje yta beskrivs med värden, målbild, skötsel och prioritering. Kommunen kommer att använda denna information för att optimera och följa upp varje enskild ytas skötsel, och för att sprida kunskap om grönytornas värden. Vi kommer också att ta fram en broschyr där vi sammanfattar informationen om våra grönytor.

Projektet ska vara klart 31 maj 2017.

Relaterat

Frågor om projektet: Camilla.Winqvist@heby.se

Allmänna frågor om våra grönytor: anders.larsson@heby.se