Grönytor

Kommunen äger och sköter en mängd olika sorters grönytor i våra orter. Hur denna skötsel ska gå till sammanfattas i våra riktlinjer för skötsel av kommunens grönytor.

Vi har tagit fram en broschyr där vi sammanfattar informationen om våra grönytor.

Relaterat

Frågor om våra grönytor: louise.gustafsson@heby.se