Grönytor

Kommunen äger och sköter en mängd olika sorters grönytor i våra orter. Hur denna skötsel ska gå till sammanfattas i våra riktlinjer för skötsel av kommunens grönytor.

Vi har tagit fram en broschyr där vi sammanfattar informationen om våra grönytor. Du kan läsa mer i länkarna nedanför:

 

Relaterat

Kontakt

Louise Gustafsson
Grönyteansvarig
0224-361 61
louise.gustafsson@heby.se