Grönytor

Riktlinjer för skötsel av kommunens grönytor

Kommunen äger och sköter en mängd olika sorters grönytor i våra orter. Hur denna skötsel ska gå till sammanfattas i våra riktlinjer för skötsel av kommunens grönytor.

När vi arbetade med riktlinjerna så inventerade vi all kommunägd mark i våra orter för att dokumentera vad grönytorna består av, och informationen har samlats i en karta där varje yta beskrivs med värden, målbild, skötsel och prioritering. Kommunen kommer att använda denna information för att optimera och följa upp varje enskild ytas skötsel, och för att sprida kunskap om grönytornas värden.

Vi har tagit fram en broschyr där vi sammanfattar informationen om våra grönytor.

 

Relaterat

Frågor om våra grönytor: mailto:louise.gustafsson@heby.se