Jätteloka/Jättebjörnloka

Jätteloka

Jätteloka.

 

Jätteloka/Jättebjörnloka

Jätteloka eller jättebjörnloka, är en mycket storväxt vitblommig s.k. flockblommig växt vars växtsaft kan orsaka hudskador. Den kan bli upp till 3 m hög, stammen 10 cm tjock, och de flikiga bladen kan bli en meter breda. Exemplar som har slagits av kan vara lägre när de växer upp igen. Blomkorgen är mycket stor, upp till 50 cm, och växten producerar en mängd frön som sprids med vind och vatten.

 

Blad jätteloka

Blad från jätteloka. Bladrosetten är upp emot en meter i diameter.

 

Jätteloka är förvildad från trädgårdar och är numera ganska vanlig i vissa trakter, främst i Syd- och Mellansverige. Jättelokan kan blandas ihop med andra storvuxna flockblommiga växter, ex. strätta (som har mer rundade blomsamlingar) och spenört (som har mer rundade blad). Det enklaste sättet att känna igen en jätteloka är att titta på bladen som är mycket stora jämfört med de andra liknande arterna i Sverige.

Jättelokan är numera upptagen på EU:s lista över invasiva arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen. Detta betyder att det nu är förbjudet att plantera jätteloka och att man som markägare måste ta bort arten där den finns och förhindra att den sprids. En ny förordning som reglerar detta kommer att antas i augusti i år.

Om du hittar jätteloka i naturen kan du rapportera in det till:

Skicka gärna med en bild av fyndet eftersom det finns liknande arter som den kan blandas ihop med.

 

Kommunen bekämpar jätteloka på vår egen mark på följande ställen i kommunen:

Heby: Längs ån vid konditoriet (Kyrkogatan) Endast vid behov, denna population verkar vara utrotad

Heby: Varmsätratippen (ny lokal som upptäcktes 2017)

Östervåla: Mitt emot macken (Kyrkvägen/Hovsvägen).

Harbo: Lekplatsen vid St:a Birgittas väg (korsningen Björklingevägen)

Vittinge: Längs gamla landsvägen (slås av den som sköter vägen)

Utöver de kommunala växtplatserna finns det bland annat kända växtplatser i Huddunge, Heby, Harbo och Tärnsjö som inte är kommunal mark och därför inte bekämpas av kommunen.

Alla platser där man hittat jätteloka i Heby kommun finns på Artportalen, se länk här nedanför. Tryck på Sök, skriv sedan in Jätteloka där du ska ange art, välj Heby där du kan välja kommun och sätt datum till 2000-2018. Välj sedan presentera fynd längst ner på sidan. Om du då väljer karta så ser du alla registrerade förekomster i kommunen. Du kan själv rapportera in nya fynd, se info om detta på artportalens hemsida.

 

Växtsaften kan ge kontakteksem och sår

Problemet med jättelokor är att de tränger bort andra växter och att deras saft kan ge kontakteksem och svårläkta sår då den kommer i kontakt med huden. Solljus förvärrar symptomen. Växtsaften är så stark att den kan fräta hål i kläder.

Om du får du växtsaft på dig så tvätta direkt med tvål och vatten och skydda huden mot solljus under en vecka. Du kan kontakta Giftinformationscentralen eller 1177 vårdguiden för mer information

 

Bekämpning

Kommunen bekämpar jättelokan på kommunens egen mark, och ber enskilda markägare att hålla efter den för att förhindra spridning.

För att bekämpa växten är det viktigt att den inte får chansen att sprida sina frön, men det räcker inte med att bara slå av blomställningarna (eftersom fröna kan eftermogna), utan fröställningen ska läggas i en påse och slängas i brännbart. Själva plantan kan grävas upp, eller bekämpas kemiskt där det är tillåtet/lämpligt. Var dock försiktig vid all hantering eftersom växtsaften kan ge sår. Var också noga med att ta reda på att det verkligen är jätteloka du bekämpar.

Nedanstående råd kommer från Uppsala kommuns hemsida:

  • Bär vattenavstötande plagg och skor.
  • Bär skyddsglasögon eller visir.
  • Bär vattenavstötande handskar.
  • Skölj av kläder efter bekämpning.
  • Använd inte trimmer eller röjsåg som virvlar upp växtsaft.
  • Bekämpa helst när det är mulet.
  • Bekämpa helst vid uppehåll, för att minska risken för stänk. Blöta kläder suger dessutom lättare åt sig växtsaft.
  • Ha med tvål och vatten om du utsätts för växtsaften.
  • Oavsett bekämpningsmetod ska växten bekämpas minst 2–3 gånger per år för ett lyckat resultat.

Relaterat

Kontakta oss på medborgarservice om du sett björnloka någonstans i kommunen.

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>