Vittinge

Ny lekplats och grön mötesplats i Vittinge kommer att påbörjas att anläggas i mars om vädret så tillåter

Heby kommun har fattat beslut om att en anlägga ny lekpark och så kallad grön mötesplats i Vittinge. Med grön mötesplats menas helt enkelt en plats att träffas och mötas på med naturinslag. Efter en utredning av lämpliga platser som kommunen äger har valet fallit på Ösby 1:17. Några av motiveringarna har varit att platsen ska vara centralt belägen, närhet till anslutande gata eller väg för att kunna nå tomten, inte vara för svårbebyggd samt ha naturvärden som går att ta till vara.

Lekplatsen kommer att få gungor, klätterställningar och sandlåda. Sittplatser kommer också att finnas. Framöver kan området utvecklas ännu mer. Tidplanen för lekplatsen är att kunna bli klara maj/juni 2017. Temat för lekplatsen är saga och magi.