Parker och promenadstråk i Harbo

Översiktskarta

Översiktskarta över park och promenadstråk i Harbo

 

Fickpark Vretaån/Uppsalavägen

Fickpark Harbo Fickpark Harbo

Centralt i Harbo, intill Vretaån ligger fickparken som också är en av ortens gröna mötesplatser. Fickparken ramas in av planteringar med bland annat bergskörsbär och idegran. Inne i parken finns en liten fontän i form av en stor sten och bänkar att sitta på.

 

Promenadstråk

Kortare promenadstråk finns på ett flertal ställen i orten där de binder ihop olika gator eller delar av bostadsområden och ger möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt röra sig genom området.