Parker och promenadstråk i Morgongåva

Översiktskarta

Översiktskarta över parker och promenadstråk i Morgongåva

Gamla campingen Ramsjön

Gamla campingen i Morgongåva Gamla campingen i Morgongåva
Gamla campingen i Morgongåva Gamla campingen i Morgongåva

Gamla campingen ligger intill Ramsjön i tätortens sydöstra kant. Platsen består idag till största delen av gräsytor och har en fin utsikt över Ramsjön.

 

Nya gröna mötesplatsen

Under sommaren 2018 genomfördes en medborgardialog i Morgongåva för att tillvarata ortsbefolkningens lokalkännedom om vilken plats som lämpar sig bäst för att utveckla till en grön mötesplats samt vilka kvaliteter som är viktiga för en sådan plats. De synpunkter och idéer som inkom ledde till att kommunen arbetat vidare för att utveckla området runt ishockeyrinken till att bli ortens gröna mötesplats. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2019.

Läs mer om den nya gröna mötesplatsen här

 

Runstensparken

Runstensparken i Morgongåva Runstensparken i Morgongåva
Runstensparken i Morgongåva Runstensparken i Morgongåva

Runstensparken ligger centralt vid järnvägsövergången i Morgongåva. Under 2014 rustades parken som innan dess var sliten och nedgången och korsades av en smitväg som ofta var lerig. Rustningen gjordes i samband med att Morgongåvas nya runsten restes. Smitvägen gjordes till en riktig väg med stålkanter och parken fick nya bänkar, buskar och planteringar.

Runsten U1137 – Denna runsten är en kopia av den runsten från 1000-talet e Kr som har stått vid Lilla Ramsjö. Den skänktes år 1787 av Sir Alexander Seton (f.1768, d.1828, skotte till börden) på Ekolsund till The Society of Antiqaries of Scotland och fördes samma år till Edinburgh. Stenen ansågs vara förkommen tills friherre Johan Nordenfalk återfann stenen stående vid slottsberget i Edinburgh. Runstenen står nu uppställd inom det parkområde i Edinburgh centrum som kallas Princess Gardens, längst upp i södra sluttningen av slottsberget ned mot trädgården och järnvägen, omkring 50 meter öster om västra hörnet av The Castle. Runstenens text lyder:

Ari ræsti stæin æftiR Hialm, faður sinn. Guð hialpi and hans Are reste stenen till minne av Hjälm, sin fader. Gud hjälpe hans ande.

De båda mansnamnen är ovanliga. Ari finns med i ytterligare en inskrift från södra Uppland. Ristningen är enligt runkännaren Erik Brate utförd av den i Åsunda, Simtuna och Torstuna härader verksamme runristaren Erik. Det som avviker är två extra kors, ett uppe till höger på framsidan och ett på stenens ojämna högerkant, båda klumpigt utförda och illa placerade och troligtvis gjorda i efterhand. I verket Sveriges runinskrifter har varje enskild runsten och runhäll fått ett eget nummer. Numret börjar med en bokstav, som anger i vilket landskap runstenen står. I Uppland heter alltså alla runstenar U XXX (nummer). Denna runsten har nummer U1173.

Stenen restes 2014 av Sala-Heby vikingavänner genom Mats Köbin och Linda Silja. Stenen är gjord av granit från Vätö. Kalle runristare har ristat stenen.

För mer information hänvisas till länken nedan

Relaterat