Parker och promenadstråk i Tärnsjö

Översiktskarta

Översiktskarta över parker i Tärnsjö

 

Sågparken

Sågparken i Tärnsjö Sågparken i Tärnsjö
Sågparken i Tärnsjö Sågparken i Tärnsjö

Genom en donation rustades parken så att grusgångarna asfalterades för att förbättra tillgängligheten och senare har även boulebanor, bänkar och ytterligare träd tillkommit. Parken är centralt belägen i orten och är därmed en viktig tillgång både för rekreation och som mötesplats. Parken har goda förutsättningar att på sikt kunna utvecklas ytterligare.

 

Norléns park

Norléns park i Tärnsjö Norléns park i Tärnsjö

Parken rustades under 2017 då lekskeppet Svarta örnen flyttade in på lekplatsen. Tillsammans med lokala företagare planterades nya buskar och perenner och sittplatser och en pergola sattes upp. Parken är centralt belägen intill ortens centrumstråk.