Promenadstråk i Vittinge

Översiktskarta

Översiktskarta över promenadstråk i Vittinge

 

Promenadstråk

Mellan järnvägen och väg 72 sträcker sig en gång- och cykelväg med koppling både norrut och söderut vilket möjliggör en säker transport för gående och cyklister. Promenadstråket kantas till största del av gräsytor men bitvis även av träd och buskar.