Runsten U1137

Denna runsten är en kopia av den runsten från 1000-talet e Kr som har stått vid Lilla Ramsjö. Den skänktes år 1787 av Sir Alexander Seton (f.1768, d.1828, skotte till börden) på Ekolsund till The Society of Antiqaries of Scotland och fördes samma år till Edinburgh. Stenen ansågs vara förkommen tills friherre Johan Nordenfalk återfann stenen stående vid slottsberget i Edinburgh. Runstenen står nu uppställd inom det parkområde i Edinburgh centrum som kallas Princess Gardens, längst upp i södra sluttningen av slottsberget ned mot trädgården och järnvägen, omkring 50 meter öster om västra hörnet av The Castle. Runstenens text lyder:

Ari ræsti stæin æftiR Hialm, faður sinn. Guð hialpi and hans Are reste stenen till minne av Hjälm, sin fader. Gud hjälpe hans ande

De båda mansnamnen är ovanliga. Ari finns med i ytterligare en inskrift från södra Uppland. Ristningen är enligt runkännaren Erik Brate utförd av den i Åsunda, Simtuna och Torstuna härader verksamme runristaren Erik. Det som avviker är två extra kors, ett uppe till höger på framsidan och ett på stenens ojämna högerkant, båda klumpigt utförda och illa placerade och troligtvis gjorda i efterhand. I verket Sveriges runinskrifter har varje enskild runsten och runhäll fått ett eget nummer. Numret börjar med en bokstav, som anger i vilket landskap runstenen står. I Uppland heter alltså alla runstenar U XXX (nummer). Denna runsten har nummer U1173.

Stenen restes 2014 av Sala-Heby vikingavänner genom Mats Köbin och Linda Silja. Stenen är gjord av granit från Vätö. Kalle runristare har ristat stenen. Parken stenen står i rustades av Heby kommun 2014.

För mer information hänvisas till:

www.runristare.se/galleri/2014-u1173/index.html

<http://www.runristare.se/galleri/2014-u1173/index.html