Hundlatriner

hundlatrin

Du som hundägare är ansvarig för att plocka upp efter din hund då den förorenat på offentliga platser inom kommunens tätorter och på gång- och cykelvägar. Hundbajs är en olägenhet för alla och kan också sprida sjukdomar till andra hundar – så se till att ta med dig en påse när ni är ute och går! Det finns hundlatriner (behållare för hundbajspåsar) på sju orter i Heby kommun. Behållarna töms en gång i veckan.

Har du synpunkter på placeringen av dessa eller om du har allmänna frågor får du gärna höra av dig!

Om du ser eller upplever att något i kommunens underhåll och skötsel av hundlatrinerna är fel, vill vi veta det så att felen kan åtgärdas. Du kan då använda kommunens e-tjänst för felanmälan eller kontakta oss (kontaktuppgifter i rutan till höger).

Nedan finns kartor, uppdelat per ort, där bland annat alla kommunens hundlatriner är utmärkta.

Östervåla, grönyteskötsel (hundlatriner, soptunnor m.m.)
Harbo, grönyteskötsel (hundlatriner, soptunnor m.m.)
Tärnsjö, grönyteskötsel (hundlatriner, soptunnor m.m.)
Runhällen/Enåker, grönyteskötsel (hundlatriner, soptunnor m.m.)
Heby, grönyteskötsel (hundlatriner, soptunnor m.m.)
Morgongåva, grönyteskötsel (hundlatriner, soptunnor m.m.)
Vittinge, grönyteskötsel (hundlatriner, soptunnor m.m.)

Kontakt

Medborgarservice
0224 – 360 00
medborgarservice@heby.se