Hundlatriner

Hundlatrin

Du som hundägare är ansvarig för att plocka upp efter din hund då den förorenat på offentliga platser inom kommunens tätorter och på gång- och cykelvägar. Hundbajs är en olägenhet för alla och kan också sprida sjukdomar till andra hundar – så se till att ta med dig en påse när ni är ute och går! Det finns hundlatriner (behållare för hundbajspåsar) på sju orter i Heby kommun. Behållarna töms en gång i veckan.

Har du synpunkter på placeringen av dessa eller om du har allmänna frågor får du gärna höra av dig!

Om du ser eller upplever att något i kommunens underhåll och skötsel av hundlatrinerna är fel, vill vi veta det så att felen kan åtgärdas. Du kan då använda kommunens e-tjänst för felanmälan eller kontakta oss (kontaktuppgifter i rutan till höger).

Nedan finns kartor, uppdelat per ort, där bland annat alla kommunens hundlatriner är utmärkta.

Relaterat

Kontakt

Medborgarservice
0224 – 360 00
medborgarservice@heby.se