Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Sala-Heby är Heby och Sala kommuners gemensamma brandkår. Genom ett civilrättsligt avtal utför Sala kommun räddningstjänstuppdrag också i Heby kommun.
Vi utför olika slags räddningsuppdrag och släcker bränder enligt det handlingsprogram för skydd mot olyckor som kommunfullmäktige har antagit. Vi har totalt sju brandstationer, varav tre ligger i Heby kommun. Dessa finns i Heby, Tärnsjö och Östervåla.

Räddningstjänsten ansvarar även för egensotning.

Läs mer om Räddningstjänsten Sala-Heby via nedanstående länk.


Sala-Heby Räddningstjänst

 

 

 

 

 

 

 

 


Eldning

Har du frågor om vad du får elda, kontakta kommunernas gemensamma miljökontor
Bygg och miljö Sala-Heby
0224-74 70 00
Bygga, bo och miljö

Vid eldning i större omfattning bör Räddningstjänsten kontaktas. (större omfattning = bål 20 m³ eller större; markyta 500 m² eller större.)
0224-74 79 00. Elda säkert, Räddningstjänsten Sala-Heby


Vid önskemål om byte av sotare

För att få en ny sotare utsedd skickar du in en skrivelse till Heby kommun där det tydligt framgår att du vill byta sotare, vem du är och vilken adress du bor på. Skrivelsen skickas antingen till information@heby.se eller till Heby kommun, 744 88 Heby, för diarieföring. Meddelandet vidarebefordras sedan till Räddningstjänsten som utser en ny sotare.

Relaterat

Kontakt

Räddningstjänsten Sala-Heby
telefon 0224-74 70 00 Växel
fax 0224-142 72
raddningstjansten@sala.se

Besöksadress
Väsbygatan 1

Postadress
Räddningstjänsten Sala-Heby
Box 304
733 21 Sala

Gunnar Svendsen
Tillförordnad räddningschef
0224-74 78 74
gunnar.svendsen@sala.se

Eldning
Har du frågor om vad du får elda, kontakta kommunernas gemensamma miljökontor
Bygg och miljö Sala-Heby
0224-74 70 00
Bygga, bo och miljö

Vid eldning i större omfattning bör Räddningstjänsten kontaktas. (större omfattning = bål 20 m³ eller större; markyta 500 m² eller större.)
0224-74 79 00. Elda säkert, Räddningstjänsten Sala-Heby

Sotning
Sala Sotningsdistrikt
0224-151 15
info@salasot.se.
www.salasot.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>