Riskobjekt

Det finns särskilda lagar som reglerar farlig verksamhet där en olycka skulle kunna få mycket stora konsekvenser för människor och miljö.

Länsstyrelsen har pekat ut nedanstående anläggningar där man bedömer att farlig verksamhet pågår. Länsstyrelsen grundar besluten dels på lagen om skydd mot olyckor och dels på den lagstiftning som bygger på EU:s Seveso II-direktiv.

Relaterat

Nyttiga telefonnummer

112 – Nödnummer vid akuta hot om liv, egendom och miljö

114 14 – Nummer till polisen vid icke akuta händelser.

113 13 – Information vid olyckor och kriser