Skyltar

Inom planlagt område krävs bygglov hos kommunen för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Vad som är en väsentlig förändring av en befintlig skylt får bedömas från fall till fall.

Varje ansökan behandlas och granskas utifrån dess individuella förutsättningar. Meningen med bygglovsgranskningen är bland annat att finna en så lämplig lösning som möjligt med tanke på det budskap som skall fram, gatumiljön och byggnader som direkt berörs.

Heby kommun delar bygg- och miljöförvaltning med Sala kommun och du kan läsa mer om bygglovsansökan för skyltar inom planlagt område på vår gemensamma hemsida.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Besökstider: (öppet idag – kl. 08:00–17:00)
Måndag: kl. 08:00–17:00
Tisdag: kl. 08:00–17:00
Onsdag: kl. 08:00–17:00
Torsdag: kl. 08:00–17:00
Fredag: kl. 08:00–17:00
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider: (öppet idag – kl. 08:00–16:30)
Måndag: kl. 08:00–16:30
Tisdag: kl. 08:00–16:30
Onsdag: kl. 08:00–16:30
Torsdag: kl. 08:00–16:30
Fredag: kl. 08:00–16:30
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt

Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala