Lekande barn-skyltar

skylt - lekande barn

Vill du sätta upp en ”Lekande barn-skylt” behöver du väghållarens tillstånd, inom planlagt område behöver du dessutom söka bygglov. Generellt gäller att kommunen ofta har ansvaret för gator i tätorterna medan större vägar och genomfartsleder ofta är statliga. Mindre vägar är vanligtvis enskilda och sköts då ofta av vägsamfälligheter. Genom att använda e-tjänsten NVDB på webb på Trafikverkets hemsida kan du få fram information om hur ansvaret för olika vägar är fördelat. I rutan för ”Dataslag på karta” väljer du ”Administrativa vägdata” i första raden och ”Väghållare” i andra raden.

Heby kommun kan sätta upp skyltar i tätbebyggda områden när man bedömer att det finns ett behov som inte kan mötas på annat sätt. Dessa skyltar registreras hos kommunen och blir då gällande men ”Lekande barn-skyltar” kan alltså sättas upp även utanför tätorterna om väghållaren ger sitt tillstånd, dessa fungerar då som en påminnelse för trafikanter men är inte tvingande.

Har du funderingar eller frågor kring hur man kan skapa opinion och stötta lokala grupper som vill arbeta för en säker trafikmiljö kan du kontakta NTF. Föreningen arbetar bland annat för att samordna medlemsorganisationer och nätverk som arbetar med trafiksäkerhet.

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se