Vatten och avlopp (VA)

VA-verksamheten i Heby kommun ansvarar för att du som är ansluten till kommunalt VA ska få rent dricksvatten i din kran och för att rena det vatten du spolar ned i avloppet.

VA-kretsloppet

VA-kretsloppet

Bilden visar vattnets kretslopp. När det regnar rinner vattnet sakta genom marken och bildar grundvatten, som pumpas upp och kontrolleras innan det skickas som dricksvatten till våra abonnenter. Efter att vattnet använts, för att t.ex. duscha med, leds eller pumpas det till ett av våra avloppsreningsverk, där det renas innan det leds ut i närmsta vattendrag. Från vattendraget avdunstar vattnet och moln bildas. När det sedan regnar från molnen är kretsloppet slutet.

Vattnet är en värdefull naturresurs och det är viktigt att vi är rädda om det!


Vid olycka som innebär utsläpp av farliga ämnen

I det fall en olycka som innebär utsläpp av farliga ämnen till avlopp, dagvatten eller inom vattenskyddsområde inträffar ska räddningstjänsten, VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten (Bygg- och miljöenheten för Sala-Heby) kontaktas omedelbart. Vid utsläpp av oönskade, men mindre farliga ämnen, till avlopp, dagvatten eller inom vattenskyddsområde kontaktas omedelbart VA-huvudmannen och tillsynsmyndigheten (Bygg- och miljöenheten för Sala-Heby) för bedömning av åtgärd.

Kontaktuppgifter och telefonnummer för anmälan av utsläpp

Räddningstjänsten, Sala-Heby
Nås dygnet runt via larmnumret: 112

Tekniska enheten
Dagtid (kundtjänst): 0224-361 69, eller via e-post på vattenochavlopp@heby.se 
Kvällstid (SOS AB): 021-302 731

Bygg- och miljöenheten, Sala-Heby
Dagtid (växeln): 0224-74 70 00

Vid anmälan bör följande information lämnas om utsläppet

  • När och var inträffade olyckan?
  • Vad släpptes ut (ämnen, koncentration, egenskaper)?
  • Hur mycket släpptes ut?
  • På vilket sätt kan utsläppet lämna området/fastigheten (via dag- eller spillvattennät, på marken, i ett dike)?
  • Kontaktperson (namn, telefonnummer, e-post).

Relaterat

Kontaktuppgifter till Tekniska enheten

Kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

Telefontid
måndag-fredag
9:00-12:00 och 13:00-15:00

Besöksadress
Centralgatan 2 B

Akut felanmälan utanför kontorstid (SOS AB)
021-302731

                                                            

Tänk på att…

…reningsverken bara kan rena avloppsvattnet från ämnen som finns naturligt i avföring samt bad-, disk- och tvättvatten. Så spola endast ner avföring och toalettpapper i din toalett och häll inte t.ex. färgrester eller olja i vasken.

Snabbfakta om kommunens VA-verksamhet

* Ledningsnät för spillvatten: 150 km

* Ledningsnät för dricksvatten: 170 km

* Ledningsnät för dagvatten: 90 km

* Antal avloppsreningsverk: 6 stycken

* Antal avloppspumpstationer: 29 stycken

* Antal vattenverk: 4 stycken

* Antal vattentorn: 5 stycken

* Producerat dricksvatten: 796 512 m3/år

* Behandlat avloppsvatten: 1 334 868 m3/år

* Antal abonnenter: Ca 8000 personer

* Förbrukad el för avloppsvattenrening: 1 736 623 kWh/år

* Förbrukad el för behandling av dricksvatten: 631 142 kWh/år

(Siffrorna gäller för 2012)

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>