Avloppsreningsverk

Bilden nedan visar en schematisk bild över hur avloppsreningsverken i kommunen är uppbyggda. Siffrorna i bilden pekar på olika steg i reningsprocessen och dessa beskrivs närmare i texten. Till höger (under tipsen för ett renare vatten) finns även ett bildspel med bilder från ett av kommunens avloppsreningsverk. För att läsa mer om våra avloppsreningsverk kan du läsa respektive miljörapport, som finns att hämta längst ned på denna sida. Adresser till reningsverken finner du här.

 

Avloppsreningsverk

Avloppsreningsverk

Mekanisk rening
1. Föremål större än 2,5 mm avskiljs i en siltrumma.
2. Avfallet som bildas kallas rens. Renset tvättas och förbränns som sopor.
3. Fasta partiklar, slam, avskiljs i en försedimenterings-bassäng.

Biologisk rening
4. Bakterier renar vattnet från organiskt material, som annars kan bidra till syrefria bottnar i våra vattendrag. Vattnet renas även från kväve, vilket är positivt eftersom kväve bidrar till övergödning.
5. Slam avskiljs i mellansedimenteringsbassängen.

Kemisk rening
6. Med hjälp av kemikalier renas vattnet från fosfor, som annars bidrar till övergödning.
7. Slam avskiljs i eftersedimenteringsbassängen.
8. Renat avloppsvatten släpps till närmsta vattendrag (recipienten).

Slamhantering
9. Allt slam samlas i ett slamförråd.
10. Slammet avvattnas, för att minska volymen inför transport.
11. Idag komposteras slammet, för att sedan användas vid sluttäckning av deponier, men vi arbetar för att hitta en mer kretsloppsanpassad lösning.

 

Toalett

Toalett

Vattnet som vi använder är en värdefull naturresurs som ingår i ett ständigt kretslopp. Kommunens uppgift är att rena avloppsvattnet innan det släpps ut i naturen, men för att klara detta behövs din hjälp. Reningsverken är byggda för att rena vattnet från ämnen som finns naturligt i urin, fekalier samt bad-, disk- och tvättvatten. Så tänk på att vara snäll mot naturen, spola inte ner något från nedanstående lista i toaletten/avloppet!

Detta ska INTE hällas i avloppet Stör reningen Miljö- skadligt Orsakar stopp Slängs som
Läkemedel X X Lämnas till apoteket
Lösningsmedel X X Farligt avfall
Avfettningsmedel X X Farligt avfall
Färger X X Farligt avfall
Olja X X Farligt avfall
Bensin eller andra petroleumprodukter X X Farligt avfall
Fett, t.ex. smör och rapsolja X Kompost
Cigarettfimpar och snus X Brännbart
Föremål, t.ex. tops, pappershanddukar, strumpbyxor, bindor, hår. X Brännbart

Tips för ett renare vatten

Ha en papperskorg stående i badrummet, skräp ska slängas i papperskorgen och inte i toaletten!

Torka ur fett från t.ex. stekpannor med hushållspapper och släng i det bruna kärlet för bioavfall, då bidrar fettet till att mer biogas kan produceras.

Undvik antibakteriella produkter som marknadsförs som luktfria/antibakteriella (vissa träningskläder) och desinficerande/antibakteriella (vissa vitvaror). Dessa produkter innehåller oftast silverföreningar eller triclosan, vilka är skadliga när de släpps ut i miljön genom att de t.ex. bidrar till antibiotikaresistenta bakterier.

Använd miljömärkta hygien- och städ produkter. Exempel på miljömärkning är Svanen, Bra miljöval och EU-blomman (se nedan).

Miljömärkning

Här kan du få fler tips på vad du själv kan göra för att vara en vattenvän.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>