Våra avloppsreningsverk

I Heby kommun finns det sex stycken avloppsreningsverk.

Tre av dessa är lite större med över 2 000 abonnenter, Tärnsjö, Östervåla och Heby avloppsreningsverk. Morgongåva avloppsreningsverk är mittemellanstort med runt 1 000 abonnenter. Och två, Huddunge och Runhällen avloppsreningsverk, är små med färre än 200 abonnenter.

Tärnsjö avloppsreningsverk
Tärnsjö avloppsreningsverk
Fingals väg 51
740 45 Tärnsjö

Avloppsreningsverk, Heby

Heby avloppsreningsverk
Industrivägen 5
744 31 Heby

Östervåla avloppsreningsverk
Östervåla avloppsreningsverk
Kvarngärdesgatan 51
740 46 Östervåla

Morgongåva avloppsreningsverk
Morgongåva avloppsreningsverk
Idrottsvägen 25
744 51 Morgongåva

Ledningar
Huddunge avloppsreningsverk
Huddungeby 804
744 92 Huddunge

Vatten
Runhällen avloppsreningsverk
Kvartsvägen 15
744 93 Runhällen

Kontaktuppgifter till Tekniska enheten

Kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

Telefontid
måndag-fredag 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Akut felanmälan utanför kontorstid (SOS AB): 021-30 27 30