Biltvätt på gatan – nej tack!

Skulle du vilja bada i din bils skurvatten? Förmodligen inte. Då vill du antagligen inte heller att vattnet från biltvätten ska hamna i sjön där du badar, eller komma tillbaka i kranen som du tar ditt dricksvatten ifrån.

Tvättvatten från biltvätt innehåller ämnen som t.ex. bränsle- och oljerester, tungmetaller, tvättkemikalier, avfettningsmedel och asfaltsrester. Dessa ämnen är skadliga för miljön, exempelvis är tungmetaller skadliga för vattenlevande organismer och stör deras reproduktion. Om biltvätt sker inom exempelvis ett bostadsområde rinner det förorenade tvättvattnet via dagvattenbrunnen direkt ut till närmsta vattendrag, kanske är det din favoritbadplats eller ditt bästa fiskeställe som drabbas. Eller så rinner vattnet till närmsta avloppsreningsverk. Då följer föroreningarna antingen med genom verket och hamnar i våra vattendrag eller så hamnar de i avloppsslammet, vilket gör att det blir svårare att hitta en kretsloppsanpassad lösning för slamhanteringen.

Vi vill därför uppmana alla bilägare att tvätta sin bil på en bilvårdsanläggning, där det idag ställs stora krav på rening av tvättvattnet. Väljer du en miljömärkt biltvätt minskas utsläppen av farliga ämnen med ca 90 %. Ditt val spelar roll!

Om du inte har tillgång till en biltvätt eller ”gör-det-själv”-hall så är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsyta, där vattnet filtreras och föroreningarna till viss del bryts ned av den biologiska aktiviteten i marken. Bilen kan även tvättas på en grusyta, men om man vet att grusytan är dränerad eller om den ligger på en grusås bör man undvika detta.

Här är några enkla tumregler för dig som vill tvätta din bil miljösmart:

  • Tvätta din bil i en automattvätt eller i en gör-det-själv-tvätt där vattnet renas (helst en miljömärkt). Saknar du tillgång till tvätthall så är det minst dåliga alternativet att tvätta på en gräsyta där tvättvattnet filtreras.
  • Använd miljömärkta tvättprodukter.
  • Dosera lagom mängd tvättmedel och undvik onödiga kemikalier när du gör rent bilen invändigt, det går lika bra med en mikrofiberduk.
  • Avfallssortera överblivna och använda produkter.
  • Preparera inte bilen med avfettning utanför tvätthall och använda inte kemiska lösningsmedel i onödan.

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>