Dricksvatten

I Heby kommun har vi fyra vattenverk, Heby vattenverk, Tärnsjö vattenverk, Runhällen vattenverk och Huddunge vattenverk. Heby vattenverk förser förutom Heby tätort, även Vittinge och Morgongåva tätorter med vatten. Tärnsjö vattenverk förser förutom Tärnsjö tätort, även tätorterna Östervåla, Haga och Harbo med vatten.

Dricksvattnet i Heby kommun är grundvatten. I Heby och Tärnsjö vattenverk pumpas grundvattnet upp ur Dalkarlsåsen, en rullstensås som löper genom kommunen i nord-sydlig riktning. Åsen bildades då den senaste inlandsisen smälte undan och grundvattnet som pumpas upp från den är av mycket god kvalitet. Därför är det viktigt att se till att skydda åsen från att grävas ut eller förorenas, annars kan vi bli av med vårt fina dricksvatten. I Huddunge och Runhällen kommer grundvattnet från bergs borrade brunnar.

Vattenverk

Vattenverk

Grundvattnet pumpas upp till något av kommunens fyra vattenverk, där pH justeras genom luftning. Detta görs för att skydda vattenledningarna mot rostangrepp. Vid vattenverket sker även fortlöpande provtagning för att kontrollera att inga sjukdomsframkallande bakterier finns i dricksvattnet. Hittills har bakterier aldrig hittats i kommunens grundvatten, men om det någon gång skulle hända så är beredskapen mycket god. Desinficerande UV-ljus är installerade på alla kommunens vattenverk och UV-ljuset bryter ned mikroorganismernas DNA eller RNA, vilket gör att de inte kan föröka sig och alltså inte heller orsaka sjukdomar. Dessutom görs en noggrann utredning för att kunna hitta källan till bakterierna så att den kan avlägsnas. Givetvis informeras abonnenterna vid första tecken på fara!

Vattenförbrukning

Vattenförbrukning

I Sverige använder varje person ca 160 liter vatten per dygn. Bilden till vänster visar hur genomsnittssvensken använder sitt vatten. Av vattnet från Sveriges kommunala vattenverk används i genomsnitt 60 % av hushållen (Svenskt Vatten, 2013). Resterande vatten används inom industrin (10 %), för allmänna ändamål (10 %) och vid de egna vattenverken (inklusive ledningsförluster) (20 %).  Om allt kommunalt dricksvatten i Sverige fördelas på kommunens användare så förbrukar genomsnittssvensken 280 liter per person och dag.

Nödvattenförsörjning

Tips till allmänheten, före och under nödvattenförsörjning.

  • Nödvattnet är till för dricksvatten, vi ansvarar inte för vatten till toalettspolning och liknande.
  • VA-huvudmannen ansvarar för att ställa ut tankarna, men det är upp till varje medborgare att ha dunkar att hämta vatten i.
  • VA-huvudmannen ansvarar för att ställa ut tankar inom verksamhetsområdet, men inte för att varje enskild person får vatten levererat hem till sitt hushåll.
  • VA-huvudmannen är skyldig att förse alla abonnenter med dricksvatten för normal hushållsförbrukning, men garanterar inte ett visst tryck eller en viss vattenmängd per tidsenhet.
  • Vid vattenbrist är varje fastighetsägare skyldig att minska sin vattenförbrukning enligt VA-huvudmannens anvisningar.

Hårdheten (°dH) i vattnet varierar beroende på var i Heby kommun du bor. Nedan presenteras hårdheten (från senaste provtagningstillfället) på vattnet vid respektive vattenverk.

Haga 6
Harbo 6
Heby 8,8
Huddunge 7,8
Morgongåva 8,8
Runhällen 4,5
Tärnsjö 6
Vittinge 8,8
Östervåla 6

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>