Enskilt avlopp

Ungefär 700 000 fastigheter i Sverige (ca 1,2 miljoner personer) är anslutna till enskilt avlopp, av dessa är ungefär hälften inte godkända och 130 000 olagliga. Från dessa enskilda avlopp släpps lika mycket fosfor ut som från Sveriges reningsverk, som nyttjas av resten av befolkningen. I och med det bidrar de enskilda avloppen avsevärt till övergödningen av sjöar, vattendrag och kustvatten.

Sedan 1960-talet är det olagligt att endast ha slamavskiljare och det är du som fastighetsägare som ansvarar för att din avloppsanläggning uppfyller lagkraven. Om du har frågor kring enskilt avlopp ska du kontakta Bygg- och miljöenheten i Sala-Heby, det är de som ansvarar för kommunens enskilda avlopp. Det är även hos Bygg – och miljöenheten du ansöker om tillstånd för att bygga enskilt avlopp.

Några exempel på enskilda avloppslösningar är:

  • Slamavskiljare ansluten till en markbädd/infiltration
  • Slamavskiljare ansluten till filter
  • Klosettvattensortering med sluten tank och BDT-vattenrening med slamavskiljare och markbädd/infiltration
  • Sluten tank
  • Minireningsverk

Mer information finns på länkarna nedan.

Slamtömning

Enskilda slamavskiljare tömmer vi minst en gång per år. Tömningen utförs av vår entreprenör RELITA. Om du vill ha fler tömningar kan du beställa det här hos oss på Tekniska enhetens kundtjänst. Tömning av slutna tankar beställs också hos Tekniska enheten.

Du som är abonnent får före tömning information om bl.a. avgiftstillägg vid olika hämtningsförhållanden samt vad du bör tänka på inför tömning.

Tekniska enheten ansvarar för fakturering och kundregister. Har du frågor om t.ex. tömningsintervall eller fakturor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Taxan för slamtömning finns här och via länken ”Slamtaxa” som finns under Relaterat längre ner på sidan.

För frågor kring taxan för slamtömning, kontakta Tekniska enhetens kundtjänst.

Kundtjänst för Tekniska enheten har telefonnummer 0224-36 169 eller kan nås via e-post: vattenochavlopp@heby.se.

Våra telefontider är måndag-fredag kl 09.00-12.00 och 13.00-15.00.

RELITA kommer även att kunna nås direkt på ett journummer vid akuta situationer utanför kontorstid. Detta telefonnummer är 0771-103 500.

Ägarbyte av fastighet med slamtömning

Vid ägarbyte av fastighet med slamtömning ska en anmälan göras till Tekniska enheten.

Blankett för anmälan av ägarbyte finns här.

Blanketten ska skickas till:

Tekniska enheten

Centralgatan 2B

744 88 Heby

Relaterat

          Tömning av slamavskiljare           – att tänka på

  • Tömning ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls och att olägenhet inte uppstår.
  • Tömningen ska ske genom kommunens försorg.
  • Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara lätt åtkomliga för tömning. Lock, luckor eller annan tömningsanordning ska lätt kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckta.
  • Avståndet mellan uppställningsplats för hämtfordon och anläggning som skall tömmas får inte överstiga 15 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Botten på slamavskiljare och tankar får inte ligga lägre än 5 meter under slamtömningsbilens uppställningsplats.
  • Väg till anläggningen ska vara i farbart skick för slamtömningsbilen.

(Enligt renhållningsordning för Heby kommun, 2016)

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>