För ett renare vatten

Mitt Vatten är en gemensam kommunikationssatsning från branschorganisationen Svenskt Vatten och vattentjänstverksamheterna i Sverige. Vi vill uppmärksamma hur viktigt det är med rent vatten, och att vi har rent vatten även i framtiden. Filmen ovan är en del i kommunikationssatsningen.

Mer om kommunikationssatsningen kan du läsa på Mitt Vattens hemsida.

Mitt Vatten frågade några personer på stan om deras relation till vatten: Varifrån kommer ditt dricksvatten? En dag utan vatten? Vem ansvarar för rent vatten i framtiden? Se svaren i filmen nedan:

Uppströmsarbete

Användningen av kemikalier i samhället ökar. Självklart är inte alla kemikalier farliga, men flera av de mest använda klassas av EU som särskilt farliga för hälsa och miljö. Dessa kallas miljögifter och kan vara både organiska, som exempelvis PCB, och oorganiska, som tungmetaller. Typiska egenskaper för miljögifter är att de är långlivade i miljön, kan lagras i kroppen och är giftiga. Vissa miljögifter kan t.ex. orsaka cancer, skada arvsmassan eller fortplantningsförmågan samt påverka hormonsystemet.

Flera miljögifter har kommit in i vattnets kretslopp och kan idag hittas i grundvatten, sjöar och kustvatten. För att vattnet som lämnar avloppsreningsverket ska vara så rent som möjligt är det viktigt att alla som är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet hjälps åt att förhindra att miljö- och hälsofarliga ämnen tillförs avloppsvattnet. Det är detta förebyggande arbete som kallas för uppströmsarbete.

Ett bra uppströmsarbete är även viktigt för avloppsslammets kvalitet.Genom att förhindra utsläpp av oönskade ämnen får man alltså en dubbel miljönytta, rent vatten och avloppsslam av bra kvalitet.

Relaterat

Utsläppen av miljögifter måste minska! Annars finns det risk för att Sveriges dricksvatten och sjöar på sikt blir lika förorenade som de är i flera andra länder.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>