Kontaktuppgifter till tekniska enheten

Tekniska enhetens kundtjänst: 0224-361 69

Teknisk chef: 0224-361 66

Driftansvarig VA: 070-326 64 82

Kvällstid (SOS AB): 021-30 27 30 (för akut felanmälan utanför kontorstid)

E-post: vattenochavlopp@heby.se

Vid olycka med utsläpp av farliga ämnen

I det fall en olycka som innebär utsläpp av oönskade ämnen till avlopp, dagvatten eller inom vattenskyddsområde inträffar ska VA-huvudmannen, tillsynsmyndigheten (Bygg- och miljöenheten för Sala-Heby) och räddningstjänsten kontaktas omedelbart.

Tekniska enheten
Dagtid (kundtjänst): 0224-361 69
Kvällstid (SOS AB): 021-30 27 30 (för akut felanmälan utanför kontorstid)

Bygg- och miljöenheten, Sala-Heby
Dagtid (växeln): 0224-74 70 00

Räddningstjänsten, Sala-Heby
Dagtid (växeln): 0224-74 70 00
Kvällstid (SOS AB): 021-30 27 30 tonval 1

Vid anmälan bör följande information lämnas om utsläppet

  • När och var inträffade olyckan?
  • Vad släpptes ut (ämnen, koncentration, egenskaper)?
  • Hur mycket släpptes ut?
  • På vilket sätt kan utsläppet lämna området/fastigheten (via dag- eller spillvattennät, på marken, i ett dike)?
  • Kontaktperson vid företaget (namn, telefonnummer, e-post).

Kontakt

Kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

Telefontid
måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-15.00

Akut felanmälan utanför kontorstid (SOS AB): 021-30 27 30

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>