Ledningsnät

Ledningsnätet ligger gömt under marken i Heby kommun, men bara för att det inte syns betyder det inte att det inte är viktigt. Tvärtom! Ett väl fungerande och bra skött ledningsnät är en förutsättning för en problemfri leverans av dricksvatten och bortledning av avloppsvatten.

Vi har ett kontinuerligt program för förnyelse av ledningsnätet där de delar som fungerar sämst byts ut först. Dessutom jobbar vi kontinuerligt med att söka och laga läckor på ledningsnätet.

De problem som kan uppstå på ledningsnätet är utöver att det blir läckor och läcker ut vatten också inläckage. Inläckage på vattenledningarna sker i princip aldrig, som tur är, eftersom det skulle innebära att vårt rena dricksvatten kunde bli förorenat igen. Inläckage på avloppsledningarna är dock vanligare och innebär att alltför stora mängder vatten kommer till reningsverken. Detta i sin tur innebär sämre och dyrare rening.

Ett tredje problem på ledningsnätet är igensättning, ofta av fett. Detta kan du hjälpa oss att undvika genom att inte hälla ut fett i vasken. För även om fettet är rinnande när det hälls ut så stelnar det fort när det kommer ner i ledningarna under marken.

Denna nyhetsnotis kommer från tidningen Svenskt Vatten (#4, 2013) och visar på vikten av att fett inte hälls ned i avloppet!

Enorm fettklump i Londons avloppsrör

Enorm fettklump i Londons avloppsrör

Kommunens ledningsnät:

Ledningsnät för spillvatten: 150 km

Ledningsnät för dricksvatten: 170 km

Ledningsnät för dagvatten: 90 km

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>