Nyanslutning till VA-nätet/Ägarbyte

Nyanslutning

VA-huvudmannen (Tekniska enheten i Heby kommun) anvisar en förbindelsepunkt för vatten och avlopp vid tomtgränsen. All ledningsdragning som sker på den egna fastigheten, från förbindelsepunkt till byggnader bekostar du själv.

Vid anslutningen betalas en anslutningsavgift. Anslutningsavgiftens utformning och storlek kan du läsa om i VA-taxan.

Kommunal tomt för villabebyggelse

Om du köper en fastighet från Heby Kommun (inom verksamhetsområde för vatten och avlopp*) meddelas Tekniska enheten automatiskt. Du kommer ganska snart efter tillträdet att få ett brev med underrättelse om förbindelsepunkt, information om regler och avgifter samt faktura på anslutningsavgiften.

Flerbostadshus, industribyggnad samt utanför verksamhetsområde*

En skriftlig ansökan med information om din fastighet, byggnad och önskemål skickas till Tekniska enheten.

Ansökningsblanketten för VA-anslutning finns här.

Ansökningsblanketten ska skickas till:

Tekniska enheten
Centralgatan 2B
744 88 Heby

Ägarbyte

Vid ägarbyte av en fastighet ska en anmälan göras till VA-enheten.

Blankett för anmälan av ägarbyte finns här.

Vid dagen för ägarbyte (tillträde) läser säljare och köpare gemensamt av vattenmätare, dokumenterar detta på blanketten för ägarbyte och skriver båda under blanketten.

Blanketten ska skickas till:

Tekniska enheten
Centralgatan 2B
744 88 Heby

Relaterat

Kontaktuppgifter till Tekniska enheten

Kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

Telefontid
måndag-fredag 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Akut felanmälan utanför kontorstid (SOS AB): 021-30 27 30

__________________________________________________________________

* Verksamhetsområde för vatten och avlopp är det område inom vilket kommunen är skyldig att ordna vatten och avlopp. Inom verksamhetsområdet är fastighetsägare också skyldiga att betala anslutningsavgift för vatten och avlopp.

Vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområde beslutas av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden och detta görs oftast tillsammans med att detaljplan för området antas.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>