VA-taxa

Taxan för vatten, avlopp och dagvatten består av tre delar.

  1. En fast avgift som är lika för alla fastigheter.
  2. En bostadsenhetsavgift som införts för alla bostadsfastigheter och fastigheter som t.ex. kontor, butiker, hotell. Alternativt kan en tomtyteavgift tas ut för industrifastigheter (istället för en boendeenhetsavgift).
  3. En rörlig avgift som betalas per m3 vatten.

Med boendeenhet menas inte bara en lägenhet i flerbostadshus, utan även en villa. En yta om 200 m2 i exempelvis ett kontor eller en butik motsvaras också av en bostadsenhet.

Den fasta avgiften motsvarar kommunens fasta kostnader för vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät.

Den rörliga avgiften tas ut för att täcka kostnader för behandling av avloppsvatten och produktionen av renvatten med tillhörande drift av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät m.m.

Exempel:

För ett enfamiljshus som förbrukar 150 m3 vatten blir årskostnaden för 2020:

Fast avgift                   2674 kr
Bostadsenhetsavgift    1260 kr
Rörlig avgift                25,08 kr/m3
Totalt per år                7696 kr (inkl. moms)

Fullständig VA-taxa hittar du längst ned på denna sida. Ändringen som är gjord till 2021 är att vid nyanläggande av vatten och avlopp på fastighet kommer fastighetsägaren betala anslutningsavgift grundad på m3 yta tomt.

Ytterligare information lämnas av kundtjänst, 0224-361 69.

Relaterat

Kontakt

Kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

Telefontid
måndag-fredag 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Akut felanmälan utanför kontorstid (SOS AB): 021-30 27 30

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>