VA-taxa

Taxan för vatten, avlopp och dagvatten består av tre delar.

  1. En fast avgift som är lika för alla fastigheter.
  2. En bostadsenhetsavgift som införts för alla bostadsfastigheter och fastigheter som t.ex. kontor, butiker, hotell. Alternativt kan en tomtyteavgift tas ut för industrifastigheter (istället för en boendeenhetsavgift).
  3. En rörlig avgift som betalas per m3 vatten.

Med boendeenhet menas inte bara en lägenhet i flerbostadshus, utan även en villa. En yta om 200 m2 i exempelvis ett kontor eller en butik motsvaras också av en bostadsenhet.

Den fasta avgiften motsvarar kommunens fasta kostnader för vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät.

Den rörliga avgiften tas ut för att täcka kostnader för behandling av avloppsvatten och produktionen av renvatten med tillhörande drift av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät m.m.

Exempel:

För ett enfamiljshus som förbrukar 150 m3 vatten blir årskostnaden för 2017:

Fast avgift                   2674 kr
Bostadsenhetsavgift    1260 kr
Rörlig avgift                25,08 kr/m3
Totalt per år                7696 kr (inkl. moms)

Fullständig VA-taxa hittar du längst ned på denna sida. Inga höjningar av VA-taxan har gjort under 2016 eller 2017.

Ytterligare information lämnas av kundtjänst, tel. 0224-361 69.

 

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>