Vårt vatten

Detta är samlingssida för ett antal undersidor som handlar om vårt vatten, här på jorden, i Sverige eller i Heby kommun. Som så många andra av våra naturresurser så känner inte vattnet till de gränser människan har satt upp. Och det vi gör med vattnet här i kommunen kan få konsekvenser som är såväl direkta och lokala som diffusa och globala.

VA-kretsloppet

Dricksvattnet kallas vårt viktigaste livsmedel, vi människor och våra samhällen behöver rent dricksvatten för att bevara vårt välstånd och vår goda hälsa.

Vattnet på jorden förbrukas aldrig. Det lånas, används och återförs till det eviga kretsloppet som vi alla är en del av.

Här kan du läsa om grundvattensituationen i Heby samt hur du kan spara på vatten om grundvattnet är lågt.

Här kan du läsa om vad du kan göra för att vara en vattenvän. Ingen kommer att tacka dig med människoordet ”tack”, men när du går ut och ser den vackra naturen, hör fåglarna kvittra eller släcker törsten ett glas rent vatten, njut av det och beröm dig själv för att du är en av dem som bidrar till att det kan fortsätta vara såhär.

Här kan du läsa om branschorganisationen Svenskt Vatten och se några korta filmer om folks tankar om vatten. Här finns också länkar till Svenskt Vattens sidor där du kan läsa vidare om vad som är på gång i Sveriges VA-värld.

Kontaktuppgifter till Tekniska enheten

Kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

Telefontid
måndag-fredag 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Akut felanmälan utanför kontorstid (SOS AB): 021-30 27 30