Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige. Svenskt Vattens vision är: ”Friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster”. Svenskt Vatten jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället.

Svenskt Vatten arbetar med allmänna vattentjänster inom följande områden:

  • Dricksvatten & hälsa
  • Rörnät och klimat
  • Avlopp och miljö
  • Management

Längst ner på sidan finns länkar till Svenskt Vattens hemsida där du kan läsa mer om deras arbete.

Utsläppen av miljögifter måste minska!

Annars finns det risk för att Sveriges dricksvatten och sjöar på sikt blir lika förorenade som de är i flera andra länder.

Kampanjer

Svenskt vatten bedriver flera projekt för att öka kunskapen om vatten och hur vi gemensamt kan värna rent vatten, sjöar och hav. Vilka kampanjer som bedrivs kan du läsa om under fliken kampanjer på Svenskt Vattens hemsida.

Mitt Vatten var starten på en gemensam kommunikationssatsning från branschorganisationen Svenskt Vatten och vattentjänstverksamheterna i Sverige. Detta för att uppmärksamma hur viktigt det är med rent vatten, och att vi har rent vatten även i framtiden. Filmen ovan är en del i kommunikationssatsningen.

Mitt Vatten frågade några personer på stan om deras relation till vatten: Varifrån kommer ditt dricksvatten? En dag utan vatten? Vem ansvarar för rent vatten i framtiden? Se svaren i filmen nedan:

Uppströmsarbete

Uppströmsarbete är en viktig del av Svenskt Vattens arbete och innebär att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att det aldrig hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet. Mer om Svenskt Vattens uppströmsarbete kan du läsa här.

Användningen av kemikalier i samhället ökar. Självklart är inte alla kemikalier farliga, men flera av de mest använda klassas av EU som särskilt farliga för hälsa och miljö. Dessa kallas miljögifter och kan vara både organiska, som exempelvis PCB, och oorganiska, som tungmetaller. Typiska egenskaper för miljögifter är att de är långlivade i miljön, kan lagras i kroppen och är giftiga. Vissa miljögifter kan t.ex. orsaka cancer, skada arvsmassan eller fortplantningsförmågan samt påverka hormonsystemet.

Flera miljögifter har kommit in i vattnets kretslopp och kan idag hittas i grundvatten, sjöar och kustvatten. För att vattnet som lämnar avloppsreningsverket ska vara så rent som möjligt är det viktigt att alla som är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet hjälps åt att förhindra att miljö- och hälsofarliga ämnen tillförs avloppsvattnet. Det är detta förebyggande arbete som kallas för uppströmsarbete.

Ett bra uppströmsarbete är även viktigt för avloppsslammets kvalitet. Genom att förhindra utsläpp av oönskade ämnen får man alltså en dubbel miljönytta, rent vatten och avloppsslam av bra kvalitet.

Relaterat

Kontaktuppgifter till Tekniska enheten

Kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

Telefontid
måndag-fredag 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Akut felanmälan utanför kontorstid (SOS AB): 021-30 27 30

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>