Grundvattnet

Alla Heby kommuns fyra vattenverk tar sitt vatten från grundvattnet. Detta är av mycket god kvalitet och kräver inte mycket behandling innan det skickas ut på nätet.

Liksom i stora delar av Sverige är grundvattennivåerna i Heby kommun dock oroande låga. Detta kommer sig av att det de senaste åren inte regnat tillräckligt mycket samtidigt som vädret varit varmt och soligt.

På grund av detta uppmanar vi alla att vara extra sparsamma med vattnet!

Läget just nu är att grundvattennivåerna i Tärnsjö och Heby vattentäkter, vilka ligger i åsen, är låga, men inte alarmerande låga. I Tärnsjö är vattennivån låg men stabil, det vill säga inte kontinuerligt sjunkande. I Heby är vattennivån låg i förhållande till normala situationer men fortfarande betydligt över de gränser vi har att röra oss inom. Vattennivån i Heby sjunker kontinuerligt, dock mycket sakta.  För att vara uppdaterade på läget och kunna agera i tid görs regelbundna mätningar av grundvattennivån.

Brunnarna i Runhällen och Huddunge är bergborrade. Mätning av vattennivån i bergborrade låter sig inte göras på ett enkelt sätt. Om vattentrycket minskar i dessa brunnar åtgärdas detta genom att en vattenbil pumpar ner vatten i borrhålet med högt tryck och på så sätt spränger nya eller öppnar upp gamla vägar för bergvattnet att ta sig upp till brunnshålet på.

Fastighetsägare med enskilda brunnar som förra året hade problem med sinande brunnar kommer sannolikt att stå inför samma situation även i år. Överväg redan nu att borra en ny brunn!

Problemet i Tärnsjö med låga grundvattennivåer formulerades för många år sedan. Problemet var då att närliggande enskilda brunnar kunde sina om grundvattennivån blev för låg, dessa fastigheter är numera anslutna till kommunalt VA.

Problemet i Heby med låga grundvattennivåer är sättningar i närliggande fastigheter.

Det är dock ingen risk att något av vattenmagasinen blir torrlagda.

Till höger på sidan hittar du tips på hur du kan spara på vattnet.

 

Tips på hur du kan spara vatten:

 • Duscha kortare. En dusch på 10 minuter istället för 15 minuter spar cirka 60 liter vatten. Duschar du bara 5 minuter istället för 15 minuter så har du sparat cirka 120 liter vatten.
 • Bada i sjön i sommar. Använd inte dricksvatten till att fylla poolen.
 • Duscha istället för att bada badkar. Ett fyllt badkar motsvarar cirka 150 liter vatten.
 • Stäng av vattenkranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig. Varje minut rinner det cirka 6 liter ur kranen. Gäller såklart även vid intvålning och schamponering i duschen. Ur duschen rinner cirka 12 liter/minut.
 • Fyll tvätt-/ diskmaskinen full innan du sätter på den. En tvätt drar cirka 50 liter vatten. En disk drar cirka 15 liter vatten.
 • Åtgärda en droppande vattenkran som annars kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år, eller motsvarande mer än 130 fyllda badkar. Varje dygn blir det cirka 55 liter.
 • Om du har trädgård, avstå helt från bevattning av gräsmattan.
 • Om du har trädgård, bevattna inte rabatterna med dricksvatten utan med uppsamlat regnvatten i till exempel tunnor.
 • Åtgärda en toalett som smårinner. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.
 • Avstå i möjligaste mån från biltvätt. Tvätta den dessutom helst på tvättanläggningar. Det är inte tillåtet att tvätta bilen på gatan.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt. Och använd diskbalja istället för att diska under rinnande vatten.
 • Byt kranar/duschmunstycken och toaletter till snålspolande modeller. Har du en gammal toalett, lägg en tegelsten eller två i vattentanken så går det åt mindre vatten vid spolning.