Grundvattnet

Alla Heby kommuns fyra vattenverk tar sitt vatten från grundvattnet. Detta är av mycket god kvalitet och kräver inte mycket behandling innan det skickas ut på nätet.

Grundvattennivåerna är ok i kommunen men något under medel. Vi glädjer oss övar att det snöat så att vattenförsörjningen för sommaren och hösten inte äventyras.

Men det är såklart aldrig fel att vara sparsam med vattnet!

I Runhällen och Huddunge kan det ibland hända att det blir svårt att få upp vatten trots att grundvattennivåerna är normala. Om vattentrycket minskar i dessa brunnar åtgärdas detta genom att en vattenbil pumpar ner vatten i borrhålet med högt tryck och på så sätt spränger nya eller öppnar upp gamla, med grus igensatta, vägar för bergvattnet att ta sig upp till brunnshålet på.

PS. Till höger på sidan hittar du tips på hur du kan spara på vattnet.

Varför vi inte ska slösa med vattnet när det finns så mycket i Sverige?

 • Det åtgår resurser i form av el för att pumpa ut dricksvattnet i ledningsnätet.
 • Inte Heby kommun, men på många andra ställen används kemikalier för rening av dricksvattnet. Kemikalier tillverkas och transporteras och för detta åtgår energi. Kemikalierna tillverkas inte alltid i land med god miljölagstiftning utan i värsta fall kan kemikalieproduktionen vara en smutsig process.
 • Det åtgår resurser i form av el för att pumpa det använda vattnet till, och runt i, avloppsreningsverket.
 • Ju mer vatten som kommer till avloppsreningsverket desto mer utspätt blir vattnet. Tvärtom vad somliga tror så är detta inte bra ur reningssynpunkt.

Varför inte då?

 1. Föroreningar tas, i ett reningsverk, inte bort helt ur vattnet. Att minska mängden föroreningar är lätt, men att få bort det sista lilla som är kvar i vattnet är nästan omöjligt, och det spelar ingen roll hur mycket det var från början.
 2. I Heby Kommun är halten fosfor (som bidrar till övergödning i våra sjöar) i det renade vattnet som släpps ut i vattendragen i genomsnitt 0,19 mg/l.
 3. Om vi släpper ut 100 000 kubikmeter renat vatten släpper vi alltså också ut 19 kg fosfor. Medan om vi bara släpper ut 50 000 kubikmeter renat vatten så släpper vi bara ut 9,5 kg fosfor (I Heby Kommun släpps årligen ut ca 1 000 000 kubikmeter vatten och 190 kg fosfor).

Tips på hur du kan spara vatten:

 • Duscha kortare. En dusch på 10 minuter istället för 15 minuter spar cirka 60 liter vatten. Duschar du bara 5 minuter istället för 15 minuter så har du sparat cirka 120 liter vatten.
 • Bada i sjön i sommar. Använd inte dricksvatten till att fylla poolen.
 • Duscha istället för att bada badkar. Ett fyllt badkar motsvarar cirka 150 liter vatten.
 • Stäng av vattenkranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig. Varje minut rinner det cirka 6 liter ur kranen. Gäller såklart även vid intvålning och schamponering i duschen. Ur duschen rinner cirka 12 liter/minut.
 • Fyll tvätt-/ diskmaskinen full innan du sätter på den. En tvätt drar cirka 50 liter vatten. En disk drar cirka 15 liter vatten.
 • Åtgärda en droppande vattenkran som annars kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år, eller motsvarande mer än 130 fyllda badkar. Varje dygn blir det cirka 55 liter.
 • Om du har trädgård, avstå helt från bevattning av gräsmattan.
 • Om du har trädgård, bevattna inte rabatterna med dricksvatten utan med uppsamlat regnvatten i till exempel tunnor.
 • Åtgärda en toalett som smårinner. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.
 • Avstå i möjligaste mån från biltvätt. Tvätta den dessutom helst på tvättanläggningar. Det är inte tillåtet att tvätta bilen på gatan.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt. Och använd diskbalja istället för att diska under rinnande vatten.
 • Byt kranar/duschmunstycken och toaletter till snålspolande modeller. Har du en gammal toalett, lägg en tegelsten eller två i vattentanken så går det åt mindre vatten vid spolning.