Vattenmätare

Grundprinciperna för hur VA-huvudmannen (Heby kommuns Tekniska enhet) tar betalt för sina vattentjänster finns i Lagen om allmänna vattentjänster (se länk nedan). Om en fastighet har en vattenmätare baseras avgiften på en fast årlig avgift och en rörlig avgift per förbrukad kubikmeter. Om en fastighet inte har en vattenmätare baseras avgiften enbart på en fast årlig avgift. Kostnaden bestäms i kommunens VA-taxa.

Placering av vattenmätare

Mätarens plats ska vara godkänd av VA-huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt använda platsen och ensamt har rätt att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder ska fastighetsägaren lämna personal hos VA-huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren.

Fastighetsägaren ska vårda mätaren väl och skydda den mot frost och förstörelse, samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan.

Vattenmätaren tillhandahålls av VA-huvudmannen och förblir dennes egendom. Fastighetsägaren ska bekosta nödvändiga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.

På bilden nedan visas hur vattenmätaren ska vara monterad (klicka på bilden för att den ska bli större).

Placering vattenmätare

Placering vattenmätare

Avläsning av vattenmätare

  • För dig i villa/radhus gäller självavläsning, vilket innebär att du en gång om året får ett självavläsningskort från oss.
  • När du får ett självavläsningskort från oss; läs av din vattenmätare, fyll i kortet (även 0:orna i början ska skrivas med) och skicka in det.
  • Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning och den är baserad på din föregående årsförbrukning.
  • Om du under året har betalt mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på den faktura där den årliga avläsningen redovisas.
    Det är därför viktigt att du läser av din mätare och skickar in avläsningskortet till oss.Vattenläcka
  • Om någon av hjulen/pilarna snurrar (se bilden nedan), fast du vet att alla kranar är stängda och att tvätt-/diskmaskin inte är igång, finns det en risk att du har en toalett som står och rinner eller en kran som droppar (se bilden till höger, klicka på bilden för att den ska bli större). Kontakta i så fall en rörmokare för kontroll.

Bilden visar var vattenmätaren ska läsas av (klicka på bilden för att den ska bli större).

Avläsning vattenmätare

Avläsning vattenmätare

Läs mer om vattenmätare i infobladet nedan.

Relaterat

Att tänka på

Platsen ska anordnas så att mätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan.

Väggparti och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten.

Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.

Ett utrymme på 600 mm framför och 700 mm ovanför vattenmätaren måste vara fritt från alla föremål.

Mätarplatsen bör vara upplyst.

Om vattenmätaren behöver tas ned på grund av frostrisk eller annan orsak måste fastighetsägaren alltid kontakta Tekniska enheten.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>