Välkommen på samrådsmöte om framtidens Morgongåva

Heby kommun har under det senaste året arbetat med en fördjupad översiktsplan över Morgongåva. Den ska visa kommunens vision över hur tätorten ska utvecklas och se ut i framtiden. Den fungerar vägledande för hur den byggda miljön och mark- och vattenområden ska bevaras, användas och utvecklas i tätorten.

Ett samrådsförslag har tagits fram och nu finns det chans att lämna synpunkter på detta förslag. Det finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget här. Som en viktig del i samrådsprocessen vill vi också bjuda in till samrådsmöten kring planen för att möjliggöra muntliga synpunkter.

Med anledning av covid-19 bjuder vi in till digitala samrådsmöten vid två tillfällen, 31 maj, klockan 18.30-20.00 eller 1 juni, klockan 18.30-20.00. Du anmäler dig till något av mötena via den anmälningslänk som du hittar här nedan under respektive datum. När du har gjort din anmälan får du en möteslänk till mötet.

Var med och bidra till framtidens Morgongåva! Varmt välkommen!

 

Kontakt
Johan Ovsiannikov
Samhällsplanerare
0224-362 69
johan.ovsiannikov@heby.se