Sjömossen – från sumpmark till biologisk mångfald och rekreation.

Nyligen invigdes nya Sjömossen intill Heby Arena i Heby. Ett område som, efter nästan två års arbete och med hjälp av projektpengar, förvandlats från oansenlig mossmark till modernt och spännande rekreationsområde och biologisk reningsanläggning.

De nya spängerna, promenadstråken och förbindelsen med gång- och cykelvägen vid Heby Arena gör att området fått ett stort lyft och nu fungerar utmärkt för rekreation. Området har också rensats ur för att få in mer solljus och på så sätt locka till sig fler arter, som exempelvis grodor och salamandrar. Mossen fungerar som en viktig reningspunkt för dagvatten innan det rinner ut i Örsundaån och förhindrar på så sätt övergödning. Vill man veta mer om området finns informationsskyltar uppsatta som beskriver området och varför det är så viktigt att bevara.

Kort sagt Sjömossen är väl värt ett besök!

 

Agenda 2030 Mål 3 Hälsa och välbefinnande Agenda 2030 Mål 4 God utbildning för alla Agenda 2030 Mål 6 Rent vatten och sanitet Agenda 2030 Mål 11 Hållbara städer och samhällen Agenda 2030 Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna Agenda 2030 Mål 14 Hav och marina resurser Agenda 2030 Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>