Skogsåtgärder i Östa

Med start denna vecka kommer kommunens skogsförvaltare Naturskog AB att göra en rad skogsåtgärder i Östa naturreservat. De ska bland annat friställa äldre tallar längs stranden och ta bort igenväxningsvegetation från betesmarken vid Ingbo källor och kvarn. Hagen kommer att stängslas efter detta. De ska också göra en insats för den hotade mosippan i ett skogsbestånd väster om parkeringen vid Östa camping. I det området ska luckor huggas i tallskogen för att släppa in mer ljus till mosipporna i området, och de ska också  skapa öppna sandblottor på marken så att mosippans frön lättare kan gro. I det området kommer det också att skapas högstubbar, d.v.s. vissa träd kommer att kapas några meter över marken och lämnas att dö vilket gynnar en rad insekter, fåglar, mossor, lavar och svampar.

Vid frågor kontakta Camilla Winqvist, 0224-361 20

Hjälper mosippan på traven

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>