Vi förbereder för nya tomter – skogsavverkning på Ösbylundområdet

Under vecka 42 kommer det att avverkas skog i Ösbylundområdet i Vittinge. Avverkningen görs för att förbereda för exploatering och försäljning av villatomter enligt detaljplan 217 Ösbylundområdet. Plankarta högupplöst