Skolor och förskolor i Heby kommun öppna som vanligt med extra försiktighetsåtgärder

Verksamheterna i Heby kommuns skolor och förskolor kommer att bedrivas som vanligt så långt det är möjligt. Vi tycker att skola och förskola är viktig för framför allt eleverna men också som samhällsfunktion. Vi följer myndigheternas rekommendationer och utvecklingen av coronavirusets framfart och är beredda att ompröva vårt beslut om myndigheterna rekommenderar det.

Det kommer att göras en del förändringar i skolan med anledning av att vi vill minska smittorisken så mycket det går. Från och med måndag 16 mars kommer all mat att serveras av kostpersonal till eleverna. Det innebär att eleverna inte själva kommer att få ta mat. Vi kommer också att ständigt påminna om hygienregler som vikten av god handhygien, att inte ta varandra i hand och framför allt inte komma till skolan om man är sjuk.
– Precis som vanligt ska elever och personal vara hemma om de är sjuka. Detta gäller alltid men vi kommer att vara extra noga med att påminna om detta. Det är ett villkor för minskad smittspridning, säger Dan Bergqvist, skolchef.

Bevakar händelseutvecklingen
Heby kommun vädjar också till alla som är föräldralediga, studerande eller arbetssökande att i möjligaste mån ta hem sina barn från förskola och fritids. Detta för att minska smittorisken för både sina egna barn och för övriga barn som går på förskolan och fritids.
Vi kommer varje dag att inventera hur många elever och personal som är sjukanmälda på varje skola. Detta för att kunna bevaka händelseutvecklingen, planera våra verksamheter och sätta in åtgärder om det behövs.

Infektionskänsliga kan studera hemma
Barn som är infektionskänsliga eller har underliggande sjukdomar kommer att kunna vara hemma och få material som de kan jobba med hemma. Våra medarbetare som är infektionskänsliga eller har underliggande sjukdomar löser detta i dialog med sin chef.
– Nu handlar det om att vi så länge det är möjligt ska kunna bedriva våra verksamheter som vanligt med extra försiktighetsåtgärder. Men som sagt vi omprövar hela tiden vårt beslut i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Om ett barn har något av följande symtom ska han eller hon vara hemma från förskola eller skola:

  • Feber
  • Förkylningssymtom
  • Hosta
  • Andningssvårigheter
  • Halsont
  • Huvudvärk
  • Muskel- och ledvärk

Dan Bergqvist, skolchef
Susanne Larsson-Pajuvirta, verksamhetschef

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.