Problem med gatubelysningen kring sporthallsområdet i Östervåla

Just nu är det problem med gatubelysningen kring sporthallsområdet i Östervåla. Det är ett flertal belysningar som är släckta i området och förhoppningen är att detta kommer att vara löst så snart som möjligt. .