Årsredovisning 2017: Så gick det 2017 och så jobbar vi för att utveckla Heby kommun

När årsredovisningen för 2017 är klar redovisar Heby kommun ett resultat på 19 776 000 kronor, vilket är 2 332 000 kronor högre än det budgeterade resultatet på 17 444 000 kronor.
Några av kommunens verksamheter har fått ökade kostnader och minskade intäkter som inte kunnat påverkas genom att vidta besparande åtgärder, med full effekt.
Tack vare ökade skatteintäkter, statsbidrag och tomtförsäljning har kommunen lyckats redovisa ett positivt resultat trots ökade nettokostnader inom flera nämnder.
En förklaring till de ökade skatteintäkterna och de generella statsbidragen är att antalet invånare i Heby kommun ökade under 2017. Vid årsskiftet hade Heby kommun 13 854 invånare vilket var en ökning med 99 personer under 2017.

Så jobbar vi för att utveckla och kvalitetssäkra våra verksamheter – mål- och resultatstyrning
I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att styra kommunen. Kommunens förtroendevalda ansvarar för att prioritera och formulera långsiktiga mål för nämnderna och kommunen som helhet. Kommunens förvaltningar/verksamheter arbetar sedan för att uppnå de politiska mål som kommunfullmäktige och nämnder fattat beslut om. Målen i Heby kommun ska ha ett tydligt fokus på nyttan som skapas för våra medborgare och på de som använder våra tjänster. Mål- och resultatstyrning innebär att vi prioriterar och avgränsar oss. I vår analys kommer vi fram till hur vi på mest ändamålsenliga sätt ska agera för att nå våra prioriteringar och mål genom att skapa aktiviteter som ska leda oss till goda resultat. Vi följer upp målen och aktiviteterna genom att mäta resultaten. Utifrån resultaten drar vi sedan slutsatser och genomför förbättringar. Resultaten används som underlag så att mål- och förbättringshjulet rullar vidare. Mål- och resultatstyrning är därför ett verktyg för vårt kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>