Speciellt röjningsarbete utförs i Östa

Under vecka 47 har ett alldeles speciellt röjningsarbete inletts i Östa naturreservat. Det handlar om att friställa tallar som är värdar för reliktbocken.

Reliktbocken är en sällsynt, rödlistad art som utvecklas inne i den tjocka skorpbarken på mycket gamla, levande och solexponerade tallar i odlingslandskap, längs stränder och i glest trädbevuxna åsmiljöer.
Hotet mot reliktbocken idag består i att gammeltallar avverkas och att gamla tallar blir inväxta i tätare skog. Ett stort hot inför framtiden är att lämpliga gammeltallar inte nyskapas längre i vårt skog-och jordbrukslandskap. För att trygga kontinuiteten av passande träd i landskapet, bör man spara tallar i helt öppet läge som sedan får stå kvar under minst 200 år, exempelvis vid sjöstränder, på myrholmar eller andra brynzoner. Tallar som man sparar ute på hyggen lämpar sig mindre bra eftersom de kommer att skuggas när skogen runt om växer upp igen.

Upplandsstiftelsen har inventerat förekomsten av reliktbock utmed stränder och strandskogar i Östa naturreservatet och funnit spår av reliktbocken på ganska många tallar. De gamla tallarna måste nu friställas genom att grenar, träd och buskar som skuggar tas bort. Röjningsarbetet kommer att påbörjas under den här veckan. En stor del av riset som uppstår kommer att köras bort men lämpliga trädstammar kommer att lämnas kvar gör att gynna den biologiska mångfalden.

Genom detta arbete bidrar Heby kommun till att uppfylla mål 15 i Globala målen, Agenda 2030.
Läs mer om Agenda 2030 – mål 15 här 

 

 

 

Relaterat

Kontakt
Camilla Winqvist, miljöstrateg
0224- 361 20
camilla.winqvist@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>