Tillgänglighetsredogörelse

Heby kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur heby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgänglig. Se avsnitt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.heby.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Vi besvarar frågor och synpunkter så snart som möjligt. Svarstiden beror givetvis på frågans eller synpunktens art och omfång. Du kan också ringa oss, 0224-360 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss. Ditt mejl registreras i kommunens diarium och blir en allmän handling.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i vissa delar förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Oskäligt betungande anpassning

Heby kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av heby.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Heby kommun planerar att byta publiceringssystem för heby.se.
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem när vi lanserar vår nya webbplats 2021/22.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Viss digital offentlig service är undantagen från lagens krav. Det rör sig om digital offentlig service som utgörs av:

  • direktsändningar av tidsberoende medier,
  • kartor som inte är avsedda för navigering,
  • digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll,
  • filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,

Lagen är inte heller tillämplig på kartor avsedda för navigering, om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt.
Det finns undantag, DIGG

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 8 mars 2021.
Webbplatsen publicerades den 18 juni 2014.
Redogörelsen uppdaterades senast den 8 mars 2021.

Relaterat