Stör döden

Med anledning av internationella suicidpreventionsdagen den 10 september så uppmärksammar Heby kommun arbetet med suicidprevention under hela september månad. Nedan kan du få tips på vad du kan vara uppmärksam på hos dem i din närhet.

Var uppmärksam på om en vän, någon i din familj eller kollega förändrar beteende, går igenom en jobbig fas eller händelse i livet. Genom att göra något så enkelt som att fråga den som mår dåligt och lyssna på svaret kan liv förändras och räddas.

Mår du själv dåligt? Håll inte dina tankar för dig själv. Det finns hjälp att få. Du är inte ensam.

Ungefär 14 procent av befolkningen har någon gång haft tankar på att ta sitt liv. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män upp till 44 år. Självmord kan vara impulshandlingar och är inte bara en förlust av en människa. Det är ett trauma för de anhöriga som lämnas kvar.

Självmord kan utlösas exempelvis av en svår livshändelse som en separation, dödsfall, sjukdomsbesked eller ekonomiska problem. Var uppmärksam och våga ta kontakt om någon i din närhet förändrar beteende, drar sig undan, blir frånvarande, aggressiv eller dricker mer alkohol.

Att få prata om hur man mår och att sätta ord på det som skaver räddar liv. Det kan vara frustration, sorg, tomhet, besvikelser eller nedstämdhet. En del ger vi kanske direkt uttryck för. Annat kan kännas svårare. Genom att prata om ditt eget mående när livet är tufft skapar du också utrymme för människor omkring dig att göra detsamma.

Varningstecken

Förändrat beteende

Om du har någon i din närhet som du misstänker mår dåligt så finns det både varningstecken och livshändelser som du kan vara extra uppmärksam på.

Att personen:

 • Inte vill hänga med lika mycket längre
 • Drar sig undan från vänner och familj
 • Är ointresserad av saker hen brukar bry sig om
 • Pratar om att allt känns hopplöst
 • Äter eller sover mer eller mindre än tidigare
 • Uppträder konstigt och blir arg utan orsak
 • Dricker mer alkohol eller tar droger
 • Är upptagen av döden och pratar om självmord
 • Skadar eller är oförsiktig med sig själv
 • Ger bort saker och ringer runt till vänner och bekanta.

Livshändelser

Var extra uppmärksam kring:

 • Allvarlig sjukdom eller diagnos
 • Arbetslöshet, jobbyte, problem med rättvisan
 • Förhållanden som tar slut, skilsmässor
 • Dödsfall i personens närhet
 • En stor besvikelse, konkurs, misslyckad examen
 • Barnafödande eller barnlöshet
 • Pension
 • Komma ut med sexuell identitet
 • Flyktingskap

Det bedrägliga lugnet

Om personen börjar må bättre och depressionen inte längre är så djup kan risken att personen tar sitt liv öka. Anledningen är att handlingskraften ibland kommer tillbaka snabbare än livskraften. En del lugnas dessutom när de efter en lång tvekan tagit beslut om hur och när självmordet ska ske. De runt omkring kan då tro att personen mår bättre – men lugnet kan i själva verket vara en varningssignal. På samma sätt ska man vara på sin vakt under infasning av nya läkemedel. Håll ett extrta öga då kraften börjar komma tillbaka.

Nationella stödlinjer, och telefonnummer om du själv mår dåligt eller är anhörig till någon som mår dåligt

– BRIS För dig under 18 år
Telefonnummer: 116 111. Alla dagar klockan 14-21. Även chatt.
Klicka här för att läsa mer på BRIS webbplats.

– BRIS vuxentelefon om barn
Telefonnummer: 077 – 150 50 50. Vardagar klockan 9-12.
Klicka här för att läsa mer på BRIS webbplats.

– Föräldralinjen
Telefonnummer: 020-85 20 00.
Alla vardagar klockan 10-15 samt torsdagar klockan 19-21.

– Jourhavande medmänniska
Telefonnummer: 08-702 16 80. Alla dagar klockan 21-06.
Klicka här för att läsa mer.

– Jourhavande präst
Nås via 112. Alla dagar klockan 21-06.
Klicka här för att läsa mer.

– Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
SPES telefonjour: 020-18 18 00, alla dagar klockan 19-22.
Klicka här för att läsa mer.

– Självmordslinjen
Självmordslinjens telefonnummer: 90 101. På Självmordslinjen, som drivs av föreningen Mind, kan du som mår dåligt chatta eller prata i telefon med deras volontärer alla dagar.
Klicka här för att komma till chatten.
Klicka här för att mejla in dina frågor.

– Äldrelinjen för dig över 65 år
Telefonnummer: 020-22 22 33. Vardagar klockan 10-15.