Stort grattis till pedagogiska priset säger vi till Linda Hallgren på Morgongåva förskola

Linda Hallgren, förskollärare, Morgongåva förskola

Vi säger ett stort GRATTIS till Linda Hallgren på Morgongåva förskola som har fått Utbildningsnämndens pedagogiska pris för förskollärare. Nomineringen beskriver Linda som en värdefull, engagerad kollega som ser varje barn utifrån deras kunskap och intresse.

– Jag känner mig så glad och rörd. Jag har världens bästa yrke och får så mycket kärlek och glädje varje dag av både barnen och kollegorna, säger Linda Hallgren.

Normalt så delas de pedagogiska priset ut på ett utav Kommunfullmäktiges möten. I år så var det istället en prisdelegation bestående av Dan Bergqvist, förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen, Rose-Marie Isaksson(S), ordförande för Utbildningsnämnden, Maria Byström, rektor på Morgongåva förskola, medarbetare och en massa glada barn från Morgongåva förskola, som uppvaktade vinnaren med blommor och diplom. Dan Bergqvist underströk, under prisutdelningen värdet av att ha en medarbetare som Linda inom organisationen.

– Det märks att det hela tiden händer saker kring Linda och att hon är en person som engagerar sig och är driven säger han. Hon hakar på när det händer något och vill utvecklas och utveckla verksamheten.

Det pedagogiska priset innebär förutom ära, blommor och diplom att man även vinner fortbildningspengar och Linda vet redan vad hon ska göra för pengarna.

Jag har hittat en utbildning som är inriktad på funktionsvariation, jag har pratat om att fortbilda mig inom området länge och nu blir det av säger Linda.

Hela nomineringen från Lena Pettersson:

Jag nominerar Linda för att hon är en värdefull och otroligt engagerad förskollärare och kollega, både på vår förskola och i kommunen. Linda ger utmaningar och uppdrag till barnen på ett lustfyllt sätt och får barnen att visa sin nyfikenhet och sitt intresse för uppgifterna som erbjuds. Linda har bra och varierande undervisning för att barnen ska få tillit till sin förmåga och att lyckas med uppgiften. Hon är värdefull för arbetet med Unikum där vi kommit långt i Morgongåva och Vittinge. Linda ser varje barn utifrån deras kunskap och intresse, samt är bra på att få kollegor att känna sig viktiga och ha gemenskap i arbetslaget och i hela förskolan. Hon peppar på ett fantastiskt sätt och höjer kvaliteten på undervisningen på förskolan.

Vid ett senare tillfälle kommer även ett pedagogiskt pris inom grundskolans verksamhet att delas ut av Utbildningsnämnden.