Stort intresse för att tycka till om kommunens lekplatser

Många kommuninvånare tog chansen att säga sitt när Heby kommun anordnade medborgardialog om kommunens lekplatser under september.
– Det är fantastiskt att den här medborgardialogen fått sådant gehör. Lekplatser engagerar och vi är jätteglada för alla synpunkter, tips, idéer och teckningar som vi har fått in, säger Louise Gustafsson, grönyteansvarig i Heby kommun.

Hon visar upp många fina teckningar och ritningar som gjorts av barn runt om i kommunen. Möjlighet att kunna klättra och hoppa på lekplatsen står högst i kurs. Linbanor är en annan attraktion som står med på mångas önskelista.
– Det här är så bra. På det här sättet får vi verkligen reda på vad barnen tycker är roligt och vad de vill ha möjlighet att göra på en lekplats. Jag är så himla glad över alla fina teckningar som jag har fått. De kommer att vara viktiga i mitt fortsatta arbete med lekplatserna, säger Louise Gustafsson.

Nu fortsätter arbetet med att göra en plan för kommunens lekplatser. Till en början ska alla inkomna synpunkter sorteras och gås igenom. Därefter görs en behovsinventering innan en prioriterings- och åtgärdslista slutligen utformas.
– Vi har en mycket begränsad budget för våra lekplatser och genom detta arbete hoppas vi nu att vi kan få en hållbar och långsiktig plan för i vilken ordning och hur våra lekplatser ska rustas. Jag vill rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att delta i medborgardialogen och bidragit på ett ovärderligt sätt, säger Louise Gustafsson.

När arbetet är färdigt kommer vi att återkomma till planen för lekplatserna här på hemsidan.

 

 

Kontakt
Louise Gustafsson
Trädgårdsmästare
0224-361 61
louise.gustafsson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>