Stort intresse och engagemang vid näringslivskväll i Huddunge

Näringslivskväll 4 november 2019Företagsträffar, bättre samarbete mellan skola och näringsliv, Dukat bord och samarbeten inom besöksnäringen var fyra av de frågor som diskuterades och debatterades när Heby kommun bjöd in till näringslivskväll i Huddunge församlingshem den 4 november.

Många hade hörsammat inbjudan och ett 70-tal företagare, förtroendevalda och tjänstepersoner från Heby kommun diskuterade engagerande ämnen som på sikt ska skapa ett bättre företagsklimat i Heby kommun.
– Vi har sedan hösten 2018 arbetat med att ta fram en näringslivsstrategi för Heby kommun. Vi jobbade förra vintern med att träffa företagare i fokusgrupper för att få så mycket input som möjligt till vårt arbete. Det resulterade i 400 inspel som vi har tagit hänsyn till i vårt arbete. Vi har nu tagit fram ett antal övergripande målsättningar och det är dessa vi nu jobbar utifrån, säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg på Heby kommun.

Stark tro på förbättring
Kvällen inleddes med en presentation och en statusuppdatering kring näringslivsstrategiarbetet i Heby kommun. Därefter sattes fokus på Svenskt näringslivs ranking som redovisades i september och där Heby kommun tappar rejäl mark i jämförelse med föregående år. Årets placering blev 226 av 290. 2018 hade vi placering 139 vilket innebär att vi tappade 87 placeringar på ett år. Anna-Lena Holmström, regionchef för Svenskt näringsliv Uppsala, var gästtalare under träffen och genomförde en paneldialog med företagarna Carina Hermansson och Tom Runeklev.
Alla var överens om att det finns en hel del förbättringsområden men också en stark tro på att företagsklimatet i Heby kommun kan blir bättre och starkare med gemensamma krafter.

Från strategi till handling
Under kvällen genomfördes sedan två diskussionspass där deltagarna själva fick välja mellan fyra olika ämnesdiskussioner. Företagsträffar, bättre samarbete mellan skola och näringsliv, Dukat bord (samverkansträffar mellan företagare och tjänstepersoner) och samarbeten inom besöksnäringen stod på agendan. Det är ämnen som av företagarna själva rankas högt när det gäller förbättringsområden. Engagerande och innehållsrika diskussioner resulterade i bra underlag för fortsatt arbete.
– I de här frågorna ska vi nu gå från strategi till handling. Tillsammans lyfte vi problematik, önskemål, goda idéer och lösningar och har ett jättebra underlag för fortsatt arbete. Nu gör vi verkstad av detta, säger Ann-Marie Sundgren.

Utveckla och göra Heby kommun ännu starkare
Kvällen avslutades med sammanfattning och reflektioner av kommundirektör Emma Burstedt och kommunalråd Marie Wilén. De konstaterade med stor glädje att det finns ett stort engagemang från alla parter och betonade vikten av att vi nu jobbar vidare med dessa frågor och hittar lösningar för att tillsammans utveckla och göra Heby kommun ännu starkare.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla som deltog under kvällen!

Agenda 2030 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Agenda 2030 Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Kontakt

Ann-Marie Sundgren
Näringlivsstrateg
0224-361 21
ann-marie.sundgren@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>