Stort inventeringsarbete pågår för att skapa säkrare trafikmiljöer på alla våra orter

skymmande häckarJust nu pågår ett inventeringsarbete för att förbättra trafiksäkerheten på våra orter. Häckar och andra skymmande föremål inventeras och fastighetsägare informeras om något måste åtgärdas för att förbättra trafiksäkerheten.
– Vi kör område för område och då vi upptäcker skymmande häckar eller annan störande växtlighet lägger vi information i fastighetsägarens brevlåda om vad som behöver åtgärdas. Vi informerar också om att vi återkommer tidigast inom två veckor för att se att förbättringen är utförd. Om så inte är fallet lägger vi ytterligare information i brevlådan om att ärendet lämnas vidare till bygg- och miljöenheten. Följderna kan då bli vite för fastighetsägaren, säger Louise Gustafsson, trädgårdsmästare på Heby kommun.

Startade i Östervåla
Behovet av inventeringen blev mycket tydligt när trafiksäkerheten på våra orter började ses över.
– Vi startade vår inventering i Östervåla med anledning av kommunens och polisens medborgarlöfte om förbättrad trafiksäkerhet på orten. Nu är vi klara där och cirka 50 fastighetsägare har fått information i sina brevlådor som vi nu följer upp. Nu fortsätter vi vårt arbete i Tärnsjö och därefter kommer vi att beta av ort efter ort. Vi har ett enda mål med vårt arbete och det är att skapa säkrare trafikmiljöer på våra orter, säger Louise Gustafsson.

Välkommen att höra av dig till oss
Heby kommun inventerar också sina egna grönytor och åtgärdar trafikstörande växtlighet. Om du upptäcker buskar, träd eller annan växtlighet som försämrar trafiksäkerheten är du välkommen att höra av dig till Louise Gustafsson, trädgårdsmästare, louise.gustafsson@heby.se eller Daniel Hagman, gatuansvarig, daniel.hagman@heby.se
Tillsammans gör vi Heby kommun trafiksäker!

Louise Gustafsson
trädgårdsmästare
louise.gustafsson@heby.se

Daniel Hagman
gatuansvarig
daniel.hagman@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>