Studera till undersköterska eller vårdbiträde i Heby kommun – sista ansökningsdag 30 augusti

Vill du vårda och ta hand om människor? Är du intresserad av att läsa en vuxenutbildning som riktar sig mot vården? Nu i höst startar Centrum för Livslångt Lärande (CLL) en ny lärlingsvuxutbildning  till undersköterska eller vårdbiträde. En gymnasial yrkesutbildning som ger en snabb väg till jobb.

Att utbildningen är en lärlingsutbildning innebär att du till största del av utbildningstiden (cirka 80 procent) gör praktik på en arbetsplats. Utbildningen är uppdelad i två block. Det första ger behörighet till vårdbiträde och pågår under ett år med start i september 2020. Det andra blocket fortsätter hösten 2021 och ger behörighet till undersköterska.

För att vara behörig till utbildningen behöver du följande förkunskaper:

 • Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller årskurs 9.
 • Godkänd i matematik, nationell delkurs 4 eller årskurs 9.

För vem passar utbildningen?

 • För dig som har empatisk förmåga
  I yrkena behöver man ha förståelse för den situation vårdtagarna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd och vård.
 • För dig som har kommunikativ förmåga
  Det är viktigt att kunna samtala med vårdtagare, patienter och anhöriga. Yrket har krav på att personalen skriftligt genomför social och medicinsk dokumentation.
 • För dig som är noggrann
  Det är viktigt att vara noggrann och arbeta utifrån vårdplaner/genomförandeplaner samt att följa regler och rutiner på arbetsplatsen.
 • För dig som har samarbetsförmåga
  I arbetet samarbetar du med andra undersköterskor, vårdpersonal och anhöriga, därför är det viktigt med en god samarbetsförmåga.
 • För dig som är uppmärksam
  Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på förändringar i vårdtagarens fysiska och psykiska tillstånd, för att rapportera till andra yrkesgrupper som avgör om förändrade insatser ska ske.

Utbildning till undersköterska, 1500p (800p + 700p) (Block 1 och 2)
Undersköterska är ett bristyrke och en vård- och omsorgsutbildning med en stor möjlighet till jobb. Du får genom utbildningen den kompetens som krävs för att jobba inom vård- och omsorg. Utbildningen innehåller grundläggande kurser samt fördjupningar, hälso- och sjukvård, psykiatri och äldreomsorg.

Utbildning till vårdbiträde, 800p (Block 1)
Vårdbiträden jobbar med praktiskt omsorgsarbete. Detta är en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Du får genom utbildningen den kompetens som krävs för att jobba som vårdbiträde inom vården. Efter genomförd utbildning 800p kan du läsa vidare till undersköterska via Block 2.

Om utbildningen
Utbildningen består av delvis lärarledda lektioner men i huvudsak görs utbildningen på arbetsplats genom praktik med handledare. Vi samarbetar med vård- och omsorgsförvaltningen i Heby kommun. Utbildningen anpassas utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Utbildningen är betygsgrundande på gymnasienivå.

Utbildning inom vårdyrken är en säker väg till jobb!

Sista ansökningsdag är den 30 augusti.

Ansök här

Läs mer om utbildningen här

Kontakt
Emilie Jansson
Programansvarig
0224-363 57
emilie.jansson@edu.heby.se

Maria Langgren Ekroth
Studie- och yrkesvägledare
0224-361 81
maria.ekroth@heby.se