Svartsjuka är inte romantiskt

Våld är aldrig okej och det är ofta en brottslig handling. Killar utövar våld i nära relationer i högre grad än andra. Men personer av alla kön både kan bli utsatta och utsätta andra för våld. Våld utövas i både heterosexuella och hbtq-relationer. Därför pratar vi både om killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer.

Kampanjen svartsjuka är inte romantiskt har samlat information om vart du som ung kan vända dig för att få det stöd och den hjälp du behöver.

Kampanjen är en satsning från Länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och Ungarelationer.se och vänder sig till dig som ungdom i en våldsutsatt relation eller du som är kompis med någon som är utsatt för våld. Kampanjen vänder sig även till dig som ungdom som utövar våld i en relation och för dig som arbetar med unga.

Läs mer på kampanjens hemsida www.svartsjukaarinteromantiskt.se

Relaterat