Tekniska enheten på Heby kommun – en mångskiftande arbetsplats med hållbarhet i fokus

Åsa Nylander, förvaltningschef

Den tekniska enhetens arbete ligger oss alla varmt om hjärtat, eller vad sägs om vatten i kran, snöröjning, avlopp, gator med belysning, våra naturreservat, fina lekplatser och gröna mötesplatser, allt ligger på tekniska enhetens bord. Den tekniska enheten i Heby kommun är kanske den enheten i kommunen med det mest varierade uppdraget. Enheten består av medarbetare med en rad kompetenser. Det finns trädgårdsmästare, drifttekniker, gatuansvarig, trafikingenjör, vatten och avloppsingenjör för att nämna några.

Får vardagen att fungera

Mycket av det arbetet som Tekniska enheten ansvarar för tar vi för givet att det ska fungera. Vi har rent vatten i kranen och kan spola våra toaletter. Kommer det mycket snö så är plogbilen snart på plats. Det finns lekplatser och parker för alla som sköts om regelbundet. Arbetet som enheten gör är också ibland mer synligt för allmänheten, exempelvis så ansvarar enheten för att anlägga nya gator och vatten och avloppsledningar vid nya bostadsetableringar.

– Stora delar av det som enheten ansvarar för bidrar till trivsel och välbefinnande hos våra kommuninvånare. Vi arbetar stenhårt med att ha en bra kommunikation med kommuninvånarna och är tacksam om de hör av sig när något inte fungerar. Visst får vi en del klagomål också till exempel när det gäller hur fort plogbilen kommer till just min gata, men där har vi en tydlig prioriteringsordning utifrån trafiksäkerheten säger Åsa Nylander, förvaltningschef för samhällsbyggnadsnämnden, där den tekniska enheten ingår.

Hållbarhet

Hela enheten arbetar fokuserat med hållbarhet, där har de som jobbar med vatten- och avloppsfrågorna kommit extra långt. Bland annat har vi i kommunen solcellsanläggningar som driver alla våra nio reningsverk och det finns även olika metoder för att rena och ta hand om dagvatten som kommer. Gammal asfalt återvinns där de är möjligt och de senaste åren har också arbetet med cykelbanor och gröna mötesplatser utvecklats med bland annat fokus på biologisk mångfald.

– På enheten finns otroligt kompetenta medarbetare med en mix av både nyare anställda och de som arbetat längre. De har också en fin sammanhållning och en god stämning på jobbet. Nyckeln i de framgångsrika arbete som tekniska enheten gör är att de hela tiden samarbetar och samverkar med andra, både utanför och inom vår organisation, så de har hela tiden ett helhetsperspektiv vilket bidrar till de hållbara arbetet säger Åsa Nylander.

Chans att bli en del av ett engagerat team

Just nu söker tekniska enheten en teknisk chef som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna.

Hos oss välkomnas du till ett kompetent och engagerat team där fokus ligger på  utveckling och hållbarhet säger Åsa Nylander. 

 

Relaterat