Terminsstarten för årskurs 7-9 flyttas fram till den 13 januari

Tisdagen den 12 januari börjar vårterminen i Heby kommuns låg- och mellanstadieskolor. För årskurs 7-9 flyttas dock terminsstarten fram till onsdagen den 13 januari. Detta med anledning av regeringens beslut om att möjliggöra distansundervisning för högstadieelever men också för att göra ytterligare anpassningar för undervisningen på plats. Allt för att minska risken för smittspridning. Detta innebär också att sommaravslutningen flyttas fram en dag för högstadiets elever, till den 11 juni.

Ett utredningsarbete har startat där man tittar på om en tillräckligt smittsäker undervisning kan bedrivas på plats på skolorna och vilka ytterligare anpassningar som eventuellt krävs för att minska trängseln i skolorna och på bussarna. Parallellt förbereds också möjlighet till distansundervisning om det skulle bli aktuellt.

– Under de närmaste dagarna ska samverkan med de fackliga företrädarna ske, det ska göras en risk- och konsekvensanalys och förutsättningarna för att kunna bedriva en kvalitativ undervisning på distans ska undersökas och säkerställas. För att hinna med detta arbete och förbereda för en bra start har förvaltningen beslutat att skjuta fram terminsstarten för högstadiet till onsdagen den 13 januari, säger Dan Bergqvist, skolchef.

Planen är att all undervisning sker på plats från och med den 13 januari. Blir det några förändringar kommer elever och vårdnadshavare att få information om detta.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.