Tillsammans har kultursommarjobbarna arbetat fram en kortfilm

Fem ungdomar i åldern 17-18 år har under två veckor praktiserat som kulturarbetare i Heby kommun. De har haft olika roller – såsom regissör, fotograf och producent – i en gemensam kortfilmsproduktion som nu finns att se på nätet. Vad är det som krävs för att göra livet komplett? Se filmen här.

Gruppen har arbetat med ett kollektivt skapande utifrån en modell där man tillsammans kommer fram till ett tema. Temat som gruppen landade i är trygghet kontra otrygghet och utifrån temat har man skapat material som man sedan börjar redigera.

– Då börjar arbetet med att titta på vad vi har. Vad är det som är bra och vad kan vi arbeta vidare med? Då kan man också se vilken form som materialet passar att presenteras i. Gruppen valde då kortfilm eftersom den formen kan vara fri då den inte är så bunden till det klassiska berättandet, säger Anja Björck som är en av de pedagoger som varit gruppens arbetsledare under praktikperioden.

Ungdomarna har själva producerat och sammanställt allt material. De har skrivit texter, låtar, hittat fotografier och spelat in sånger. Anja betonar att det här är ungdomarnas egen produktion, från ax till limpa.

– Jag, och resten av ledarna, har bara funnits här och visat hur en konstnärlig process kan fungera och stöttat dem i det arbetet. Det är ungdomarna själva som skapat allting. Det har nog också varit en utmaning för dem ibland, att det har varit fritt och upp till dem att bestämma mycket. De kommer ju direkt från skolan och det här är deras första jobb, säger Anja.

Ungdomarna själva har bland annat uttryckt att praktiken har varit lärorik på olika sätt. Utöver att ha lärt sig om kreativt skapande och konkreta delar av en kulturproduktion, har de lärt sig hur man närmar sig det kollektiva skapandet där individen blir en del av en grupp och ett större sammanhang.

Kontakt

Anja Björck, lärare musikskolan
anja.bjorck@heby.se
070-735 97 05