Tillsammans minskar vi smittspridning

Nu är det viktigt att minska smittspridningen. Så här hjälps vi åt tillsammans mot  Coronaviruset covid-19.

Tvätta händerna ofta
Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten – före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Se fler hygienråd på krisinformation.se 

Stanna hemma om du känner dig sjuk – även milda symtom
Stanna hemma om du har minsta symtom som liknar förkylning och influensa, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Håll avstånd till andra och hosta i armvecket
Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand. Hosta och nys i armvecket. Då hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller förorena dina händer. Använd en pappersnäsduk för engångsbruk om du behöver snyta dig.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Undvik onödiga resor
Tänk igenom om helgresan verkligen är nödvändig. Det gäller särskilt resor till storstäder, fjällanläggningar eller andra semestermål där många människor samlas. Läs mer om råden när det gäller inrikes resor på krisinformation.se

Arbeta hemifrån i den mån det är möjligt
Vi har nu en spridning av covid-19 i flera delar av Sverige. Folkhälsomyndighetens råd är därför att du jobbar hemifrån i den mån det är möjligt, i samråd med din arbetsgivare.

Besök inte äldre
Våra äldre är särskilt utsatta när det gäller covid-19. Undvik att besöka personer över 70 år – håll kontakten med nära och kära på annat sätt istället och hjälp till med att handla mat och medicin.
Du kan besöka Heby kommuns vård- och omsorgsboenden under ordnade former. Läs mer om besök på vård- och omsorgsboenden här.

Var extra försiktig med sociala kontakter om du är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp
Folkhälsomyndigheten uppmanar dig som är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp att vara försiktig med sociala kontakter. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för covid-19 och personer över 70 år är den främsta riskgruppen. Håll kontakten med nära och kära på annat sätt och be om hjälp med att handla mat och medicin. Information till riskgrupper om covid-19

Läs mer

Se aktuella råd och rekommenadationer från Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Vanliga symtom på covid-19

  • Hosta
  • Feber
  • Andningsbesvär
  • Snuva
  • Halsont
  • Huvudvärk
  • Muskel- och ledvärk
  • Illamående

Läs mer på 1177 Vårdguidens webbplats

1177 – boka tid för provtagning i region Uppsala