Tipsa om hållbart resande – tävla om fina priser under Trafikantveckan

Visste du att transport och privat bilåkande står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser? Sverige har antagit klimatmål om att vi 2045 ska ha noll i nettoutsläpp av växthusgaser. Det kräver en gemensam insats av staten, regionerna, kommunerna och medborgarna att tillsammans hitta sätt att bli mer klimatsmarta. Att aktivt välja ett transportmedel med mindre klimatpåverkan är därför ett bra sätt att vara med och minska utsläppen.

Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och att ersätta just de korta bilresorna ger större miljövinst eftersom bilen drar mer bränsle och släpper ut mer miljö- och hälsofarliga avgaser i början av färden. Det absolut enklaste sättet att minska utsläppen är att välja cykeln för de kortare resorna. Om du ersätter 100 resor på fem kilometer med cykel istället för bensindriven bil minskar utsläppen av koldioxid med ungefär 100 kilo (räknat på en medelstor bil).

Nu vill vi veta om du har förslag på hållbart resande? Under Trafikantvecken (16-22 september) kan du tävla om fina priser med Energi- och klimatrådgivningen genom att gå in här

Om du svarar rätt på frågorna och bidrar med förslag på hållbart resande är du med och tävlar om ett fint paket med cykelhjälm och ett cykelkit med användbara tillbehör. Ett antal exemplar av boken  ”Naturskyddsföreningens guide till ett hållbart liv” ligger också i potten och kommer också att delas ut till bra förslag. Tävlingen är öppen fram till den 27 september så ta chansen att dela med dig av dina tankar kring hållbart resande och samtidigt tävla om fina priser.

Välkommen med ditt bidrag!

 

Agenda 2030 Mål 3 Hälsa och välbefinnande Agenda 2030 Mål 7 Hållbar energi för alla Agenda 2030 Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Agenda 2030 Mål 11 Hållbara städer och samhällen Agenda 2030 Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

 

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) äger rum den 16-22 september varje år och är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Relaterat

Kontakt
Energi- och klimatrådgivarna
018-727 47 24
energiradgivning@uppsala.se