Trafikingenjör/Infrastrukturstrateg

Nu söker Mark- och planeringsenheten

Trafikingenjör/Infrastrukturstrateg

Referensnummer:24/2019

 

Heby kommun är en småskalig kommun med bra läge i den expanderande Mälardalsregionen. Här finns bra boendemiljöer, ett rikt föreningsliv, vacker natur och chans till en rad olika fritidsupplevelser. Vi välkomnar sökande med olika etniska bakgrunder, kön och ålder. Arbetsgivaren Heby kommun arbetar för mer hälsofrämjande arbetsplatser. Som ett led i kommunens utvecklingsarbete satsar vi på våra ledare, och alla kommunens chefer utbildas inom utvecklande ledarskap, UL.

 Vår vision är Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

 Heby kommun är i ett expansivt skede med nybyggnadsprojekt och exploateringar i flera av kommunens orter. Mark- och planeringsenheten söker därför en infrastrukturstrateg/trafikingenjör. Enheten har nio anställda och arbetar med planering, exploatering och markförsäljning, infrastruktur, parker och grönytor samt GIS och kartsystem. Nära samarbete sker med kommunens Tekniska enhet.

 

Arbetsuppgifter
Som trafikingenjör/infrastrukturstrateg arbetar du för att skapa förutsättningar för en hållbar infrastruktur och ett hållbart resande i Heby kommun. Tjänsten är bred och du driver det strategiska arbetet från idé till färdigställande. Du samordnar kommunens strategiska infrastrukturprojekt och planerar tillsammans med tekniska enheten konkreta åtgärder. Andra arbetsuppgifter är olika åtgärder för att höja trafiksäkerhet i kommunen, åtgärds- och underhållsplaner samt lokala trafikföreskrifter. Du är även med och mäter trafikflöden och hastigheter i samarbete med gatuansvarig. . Att ta fram underlag till den strategiska planeringen, remisshantering, och arbete med länstransportplanen är också uppgifter som ingår i tjänsten.

Du arbetar även med bredbandsfrågor i ett infrastrukturperspektiv och deltar i regionala  nätverk för bredbandsfrågor.

En viktig del av tjänsten är att samverka med olika aktörer för att skapa goda resultat. Du arbetar på ett systematiskt och lyhört sätt mot medborgare, organisationer, tjänstemän och politiker. Samarbete sker bland annat med Region Uppsala, Trafikverket, Länsstyrelsen och övriga kommuner. Du deltar också i olika regionala grupper.

Du kommer även att medverka i olika typer av projekt inom samhällsbyggnadsfrågor och i det kommande arbetet med kommunens översiktsplan kommer du att ha en viktig roll. Du föredrar dina ärenden på politiska sammanträden.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bidra till samhällsutvecklingen och ge förutsättningar för goda rese- och transportmöjligheter. Du har god samarbetsförmåga och är relationsskapande genom att du lätt knyter kontakter. Du är bra på att lösa de problem du ställs inför samt på att ta egna initiativ och att arbeta självgående. Som person har du ett stort driv och har förmågan att självständigt driva och delta i projekt mot gemensamt uppsatta mål.

Du har ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt samt är bra på att samordna och hålla många bollar i luften. Din förmåga att skapa tillit och förtroende i din muntliga och skriftliga kommunikation med kollegor, förtroendevalda och allmänheten är central. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Du har relevant universitets- eller högskoleutbildning med ingenjörskompetens och inriktning mot trafik, infrastruktur, samhällsbyggnad eller dylikt. Vi ser det meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom relevanta områden samt har erfarenhet av kommunal verksamhet och/eller andra politiskt styrda organisationer. Meriterande är även kunskap om gällande lagstiftning t ex trafikförordningen.

Du behärskar svenska i tal och skrift samt innehar B-körkort.

 

Vi erbjuder Dig
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete där du bidrar till byggandet av framtidens hållbara samhälle.  Du har möjlighet att vara med och påverka i en trevlig och ambitiös arbetsgrupp. Vi har korta beslutsvägar och du får möjlighet att följa de olika processerna från början till slut.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde snarast
Sista ansökningsdag: 21 april 2019
Ange referens: 24/2019 Sbn
Individuell lönesättning tillämpas.

Tjänsten är placerad i Heby tätort. (30 min från Uppsala med tåg)

 

Upplysningar lämnas av
Intresserade av tjänsten är välkomna att ringa Åsa Nylander, förvaltningschef samhällsbyggnad tel. 0224-361 80

Fackliga organisationer
SSR – Caroline Ahlin, 0224-362 20

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan via e-post: information@heby.se, eller via brev: Heby kommun, Registrator, 744 88 Heby. Glöm inte att ange referensnumret. Heby kommun sänder inte tillbaka ansökningshandlingar om inte den sökande själv begär det. Vi undanber oss all hjälp från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.